Arkiv for:
Måned: februar 2017

Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en ny kommune sammen. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020 og skal hete Nordre Follo kommune. Politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres i Ski, mens Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer.

Gode tjenester

Innbyggerne skal fortsatt finne barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø. Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet.

Innovativ kommune

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på  innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester. Bruk av teknologi og nye løsninger er sentralt.

Samfunnsutvikling

Den nye kommunen skal ha en aktiv og tydelig rolle som samfunnsutvikler ved å samle kommunens ressurser til det beste for innbyggerne og næringslivet i regionen. Etablerte byer, tettsteder og bygder skal videreutvikles og vi skal jobbe for et kollektivnettverk med god struktur og kort ventetid. Dette skal binde sammen hele kommunen og gi god forbindelse til Oslo.