Arkiv for:
Måned: mars 2017

Møter i Foreløpig fellesnemnd

Møter i Foreløpig fellesnemnd

I avtalen mellom Ski og Oppegård om å etablere Nordre Follo kommune ble det bestemt å opprette en fellesnemnd. En foreløpig fellesnemnd skal fungere frem til kommunene oppretter en fellesnemnd. Dette skjer etter at Stortinget har fattet vedtak om kommunesammenslutning i juni 2017.

I desember valgte kommunestyrene i Oppegård og Ski medlemmer til Foreløpig fellesnemnd. Nemnda startet sitt arbeid 1. januar 2017 og har møter ca. en gang i måneden.

Oppgaver for fellesnemnda

  • Samordne kommunene frem til nytt felles kommunestyre er på plass
  • Forberede økonomiplan og budsjett for 2020
  • Behandle nye investeringer fra 2018 – 2020 før de vedtas i kommunene
  • Ansette en egen administrasjonssjef
  • Behandler alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen
  • Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg

Følg med på møtene

Saksdokumenter og protokoller fra møter i Foreløpig fellesnemnd og andre styringsorganer kan du se via  møteoversikten!

Fra møte i Foreløpig fellesnemnd 6. mars. Her sto kommunikasjonsstrategi, samarbeid om interkommunale anlegg og prosjektplan for Nordre Follo på dagsorden.