Arkiv for:
Måned: april 2017

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune

Stillingen som administrasjonssjef (rådmann) for Nordre Follo kommune er nå lyst ut.

Vi søker den som skal lede sammenslåingen av Oppegård og Ski til Nordre Follo kommune. Administrasjonssjefen skal fungere som prosjektleder for sammenslåingsprosessen fram til  1. januar 2020. Stillingen går da over til å være rådmann for den nye kommunen.

«Du får en svært spennende og utviklingsorientert rolle som leder for «Fremtidens kommune» i randsonen av Oslo. Målet for sammenslåingen er å sikre et godt, likeverdig og variert tilbud til innbyggerne og samtidig være en viktig premissleverandør for en levedyktig samfunnsutvikling.»

Du kan lese hele utlysningen på Webcruiter. 

Søknadsfrist er 24. april 2017