Arkiv for:
Måned: mai 2017

Gro Herheim blir ny administrasjonssjef i Nordre Follo kommune

Gro Herheim blir ny administrasjonssjef i Nordre Follo kommune

På et ekstraordinært møte 22. mai vedtok kommunestyrene i Ski og Oppegård å tilby Gro Herheim (49) stillingen som administrasjonssjef i Nordre Follo. Herheim kommer fra stillingen som rådmann i Svelvik kommune. Hun har takket ja til stillingen.

Gro Herheim har 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet i Vestfold fylkeskommune, Larvik kommune og Svelvik kommune, de siste fire årene som rådmann i Svelvik. Herheim er utdannet landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging og videreutdanning i samfunnsplanlegging, jus og ledelse. Hun er bosatt i Revetal, er gift og har fire voksne barn.

Rekrutteringsprosessen
I januar oppnevnte foreløpig fellesnemd for de to kommunene et ansettelsesutvalg som skulle rekruttere administrasjonssjef i Nordre Follo. Ansettelsesutvalget har bestått av medlemmer i Foreløpig Partssammensatt Utvalg: Ordførerne Tuva Moflag og Thomas Sjøvold, hovedtillitsvalgte Monica Skogbakken og Mona Bergersen, Merete Bellingmo fra Arbeiderpartiet og Anne Kristine Linnestad fra Høyre. HR-lederne i Ski og Oppegård har vært sekretærer for utvalget. Rekrutteringsbyrået Habberstad har bistått ansettelsesrådet med behovsanalyse, med å lyse ut stillingen og vurdere søkerne.

Den endelige søkerlisten hadde ti søkere, seks menn og fire kvinner. Etter en grundig vurdering av aktuelle kandidater, anbefalte et samlet ansettelsesutvalg kommunestyret å tilby Gro Herheim stillingen som administrasjonssjef i Nordre Follo kommune.

Nordre Follo digidelteam

Nordre Follo digidelteam

Bibliotekene i Ski og Oppegård har søkt om – og fått 60 000 kroner fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Pengene skal brukes til å etablere «Nordre Follo digidelteam», en ressurs for å heve de digitale ferdighetene til innbyggerne i Nordre Follo kommune.

Veiledningstilbud

Nærmere bestemt skal bibliotekene nå heve kompetansen hos de ansatte, for å gjøre dem enda bedre rustet til å hjelpe innbyggere som har utfordringer med digitale offentlige tjenester. Gjennom prosjektet skal bibliotekene videreutvikle og etablere nye veiledningstilbud, f.eks. «På nett klokken ett», Seniorsurf, kurs i databruk for innvandrere og seniorer samt drop-in veiledning.

Hva skjer hos dere?

Har dere aktiviteter eller samarbeidsprosjekter dere ønsker å fortelle kollegaer om?
Kontakt oss på on.en1519451989ummok1519451989.ollo1519451989f.erd1519451989ron@k1519451989attom1519451989tsop1519451989">on.en1519451989ummok1519451989.ollo1519451989f.erd1519451989ron@k1519451989attom1519451989tsop1519451989

Første ledersamling

Første ledersamling

Erfaringer fra andre kommuner, felles kultur og gruppearbeid sto på programmet da virksomhetsledere fra Ski og Oppegård var samlet for første gang 8. mai.

– Vi har en viktig, spennende og intensiv jobb foran oss når vi sammen skal bygge en fremtidsrettet, innovativ kommune, sa ordfører Tuva Moflag og Thomas Sjøvold i sin innledning.

På agendaen sto blant annet

  • prosessen i nye Asker kommune
  • mål, struktur og kultur
  • delprosjektene vi skal begynne å jobbe med

Mål, struktur og kultur

Even Bolstad fra HR Norge snakket om mål, struktur og kultur i endringsprosesser. Bolstad sa at viktige betingelser for suksess i arbeidslivet er at de ansatte opplever mening, mestring og selvbestemmelse. Dette gjelder både generelt og under omstilling. Han hevdet også at endring starter med å vite hvem man er til for.

Virksomhetslederne diskuterte hva som kjennetegner kulturen i de to kommunene i dag, ønsker for kulturen i Nordre Follo kommune og hvordan vi skal komme dit.