Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Slik blir Fellesnemnda for Nordre Follo kommune

Nå er representanter til Nordre Follos Fellesnemnd valgt.  Fellesnemnda teller til sammen ti representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune. Representantene ble valgt på kommunestyremøter 19. (Oppegård) og 21. (Ski) juni 2017. Her kan du se hvem de er.

Følgende representanter er valgt inn:

Medlemmer fra Oppegård
Thomas Sjøvold (H)
Vara: Melissa Kristiansen (H)
Kjell G. Pettersen (H)
Vara: Benthe A. Biltvedt (H),
Ida Lindtveit Røse (Krf)
Vara: Ole Joveng (Uavh.), Lars -Joar Masdal (H), Synnøve Kongsrud (H)
Merete Bellingmo (AP)
Vara: Anne-Beth Skrede (AP), Bjørn Gunnar Ganger (AP)
Inger Johanne Bjørnstad (V)
Vara: Synnøve Kronen Snyen, Hans Martin Enger (MDG), Jens Nordahl (MDG)

Medlemmer fra  Ski
Tuva Moflag (AP)
Vara: Camilla Edi Hille (V)
Hanne Opdan (AP)
Vara: Bård Hogstad (SV)
Anders E. Graven (SP)
Vara: Marthe Arnesen (MDG), Vetle Bo Saga (AP), Tore B. Kristiansen (Rødt)
Anne Kristin Linnestad (H)
Vara: Karin Kværner (FRP)
Helge Bunæs (H)
Vara: Kurt Soltveit (Krf),J. Kristian Bjerke (H), Cecilie Pind (H)

Med dette er «Foreløpig fellesnemnd» historie. Første møte for Fellesnemnda over sommeren blir 28. august. Se møtedatoer her.

Se møteprotokoll fra Ski kommunestyremøte 21. juni 2017
Se møteprotokoll fra Oppegård kommunestyremøte 19.juni 2017

 

Stengt for kommentarer.