Får fire millioner til digitalisering

Får fire millioner til digitalisering

Fra venstre:  Stortingsrepresentant og leder av Akershus Høyre Hårek Elvenes, Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Ski-ordfører Tuva Moflag, varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen og varaordfører i Ski Camilla Hille.

For å styrke digitale tjenester i forbindelse med kommunesammenslåingen har Nordre Follo kommune fått fire millioner kroner i støtte av Kommunal – og moderniseringsdepartementet.
Enklere byggesaksbehandling og automatisk tilbud om tjenester man har krav på, vil være noe av det midlene skal kunne brukes til.

Smart å tenke digitalt i tidlig fase
Det var ministeren selv, Jan Tore Sanner, som overrakte den glade nyheten til varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen, varaordfører i Ski Camilla Hille og ordfører i Ski Tuva Moflag. Stortingsrepresentant og leder i Akershus Høyre Hårek Elvenes, deltok også på møtet.
Nordre Follo kommune har selv søkt om digitaliseringsmidler gjennom tilskuddet «150 millioner til infrastruktur i kommuner som skal slås sammen».
Sanner understreket at han tror det var klokt av Nordre Follo kommune å søke støtte til digitalisering og å tenke digitale løsninger i en tidlig fase i kommunesammenslåingen.

Enklere og raskere kontakt med kommunen
Ski-ordfører Tuva Moflag mener digitalisering må utgjøre grunnmuren i den nye kommunen og at innbyggerne vil merke dette både direkte og indirekte; – Det vil bli enklere og raskere å komme i kontakt med kommunen. Ved å robotisere det som kan robotiseres, frigjør vi også kapasitet i administrasjonen og eksempelvis i skole og sykehjem. Steder hvor vi trenger flere hender i fremtiden, sier Moflag.
– Ikke minst forventer innbyggerne å kommunisere digitalt med kommunen, understreker hun.
  
Skal slippe å lete selv
Nordre Follo kommune har søkt om digitaliseringstilskudd blant annet for å forenkle byggesaksbehandling og styrke såkalte «push-tjenester». Det vil si at dersom man har rett til noe, vil man automatisk kunne få tilbud.
– Et eksempel på en push-tjeneste er dersom du har barn som skal starte på skole, automatisk vil kunne få beskjed om skoleplass og tilbud om SFO-plass. Du skal i mindre grad trenge å lete deg frem selv, forteller varaordfører i Oppegård Siv Kaspersen.

Hun legger til at Nordre Follo kommune er veldig glade for støtten fra KMD og mener det kan utrettes mye for midlene.

– Nå lager vi løsninger for Nordre Follo kommune som blir bedre enn hva Ski og Oppegård har hver for seg i dag. Tjenester som vil bli tatt i bruk så snart de er klare, sier varaordfører Siv Kaspersen.

Stengt for kommentarer.