Foreløpig Fellesnemnd er historie

Foreløpig Fellesnemnd er historie

Første møte i Fellesnemnda ble holdt 28. august 2017 og med det er foreløpig Fellesnemnd historie. Blant sakene som ble tatt opp på det første møte var nettopp konstituering av Fellesnemnd og valg av medlemmer til Partsammensatt utvalg, som også har hatt betegnelsen foreløpig i perioden januar – juni 2017. Fellesnemnda teller til sammen ti representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune. Oppegård kommunes ordfører er Fellesnemndas leder i 2017 og i 2019. Ski kommunes ordfører vil være Fellesnemndas leder i 2018. Funksjonsperioden for Fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret er konstituert.

Fra venstre: ordfører og leder i Fellesnemnda Thomas Sjøvold (H), konst. rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler, repr. fra sekretariatet for Nordre Follo kommune Kristin Holler, Ida Lindtveit Røse (KRF) , Kjell G. Pettersen (H), Anne – Beth Skrede (AP) (vara for Merete Bellingmo), Synnøve Kronen Snyen (SV) (vara for Inger Johanne Bjørnstad (V), Anders Eidsvaag Graven (SP), Hanne Opdan (AP), Helge Bunæs (H), Anne Kristin Linnestad (H), konst. rådmann i Ski Jane Short Aurlien og ordfører i Ski og nestleder i Fellesnemnda, Tuva Moflag.

Medlemmer i Fellesnemnda per 28. august 2017:

NB! Saken er fra august 2017. Se medlemmer i Fellesnemnda per i dag.

Medlemmer fra Oppegård
Thomas Sjøvold (H)  Vara: Melissa Kristiansen (H)
Kjell G. Pettersen (H)  Vara: Benthe A. Biltvedt (H),
Ida Lindtveit Røse (Krf)  Vara: Ole Joveng (Uavh.), Lars -Joar Masdal (H), Synnøve Kongsrud (H)
Merete Bellingmo (AP)  Vara: Anne-Beth Skrede (AP), Bjørn Gunnar Ganger (AP)
Inger Johanne Bjørnstad (V)  Vara: Synnøve Kronen Snyen, Hans Martin Enger (MDG), Jens Nordahl (MDG)

Medlemmer fra  Ski
Tuva Moflag (AP)  Vara: Camilla Edi Hille (V)
Hanne Opdan (AP)  Vara: Bård Hogstad (SV)
Anders E. Graven (SP)  Vara: Marthe Arnesen (MDG), Vetle Bo Saga (AP), Tore B. Kristiansen (Rødt)
Anne Kristin Linnestad (H)  Vara: Karin Kværner (FRP)
Helge Bunæs (H)  Vara: Kurt Soltveit (Krf),J. Kristian Bjerke (H), Cecilie Pind (H)

Det nedsettes et Arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder av Fellesnemnda. Rådmennene bes lage et forslag til budsjett.

Prosjektleder/administrasjonssjef for Nordre Follo gis møte – og talerett i Fellesnemnda og i Arbeidsutvalget.

Partssammensatt utvalg
Det opprettes et Partssammensatt (PSU) utvalg for Nordre Follo kommune. Til utvalget oppnevnes leder og nestleder for Fellesnemnd, samt to politiske representanter fra nemnda, en fra Oppegård og en fra Ski kommune. Fra Oppegård ble Merete Bellingmo (AP) valgt som politisk representant med Kjell Pettersen (H), Ida Lindtveit Røse (KRF) og Inger Johanne Bjørnstad (V) som vara.  Fra Ski ble Helge Bunæs valgt som politisk representant med Anders Eidsvaag Graven (SP), Anne Kristine Linnestad (H) og Hanne Opdan (AP) som vara.

Som leder av PSU ble nestleder i Fellesnemnda valgt og som nestleder i PSU ble leder i Fellesnemnda valgt.

Arbeidstakerorganisasjonene skal oppnevne en representant fra de ansatte fra hver kommune med varamedlemmer.

Delprosjektmandag for interkommunale selskap, kommunal representant til kirkelig fellesnemnd var blant andre saker som ble tatt opp på møtet i tillegg til diverse orienteringssaker. Les full møteprotokoll her.

Neste møte i Fellesnemnda er 25. september 2017.

Stengt for kommentarer.