Møt fem på arbeidsverksted

Møt fem på arbeidsverksted

Både kreativitet og samarbeid sto i sentrum da rundt 100 ansatte fra Ski og Oppegård var samlet til arbeidsveksted om visjon for Nordre Follo kommune. Vi tok en prat med fem av dem.

Arbeidsverkstedet mandag 18. september markerte oppstarten til arbeidet med kommuneplanen og starten på visjonsarbeidet for den nye kommunen. I løpet av høsten skal ulike aktører fra blant annet næringsliv, frivillige lag og foreninger og barn og unge medvirke til å lage visjonen som skal vise retning for Nordre Follo kommune.

Den nye administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune Gro Herheim åpnet arbeidsverkstedet og store deler av dagen jobbet de ansatte sammen i grupper. Gjennom bruk av bilder og verdiord kombinert med samtaler og diskusjon, jobbet hver gruppe seg frem til en visjon.

Navn: Heidi Vargeid, Ski kommune
Stilling: Avdelingsleder for Bestillerkontoret

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– Jeg er stolt av at vi får til gode tjenester i komplekse saker og at vi klarer å gi befolkningen de tjenester de trenger. Jeg er veldig stolt av å jobbe i Ski kommune. Samtidig er jeg stolt av å få være med i kommunesammenslåing, hvor vi må finne de beste måter å løse oppgavene sammen på.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– Det og kunne jobbe sammen om å løse samfunnsoppgavene. Spille på de styrkene hver kommune har, at vi utfyller hverandre. Fremover handler det jo om det; hvordan bruke de ressursene vi har og jobbe videre med å utvikle de tingene ingen av oss har.

Navn: Siri Mathiassen, Oppegård kommune
Stilling: Aktivitetskoordinator Friskliv/Helsetjenesten

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– Jeg er stolt av at vi jobber med mennesker fra 0 – 100 år. At vi jobber helsefremmende og forebyggende og prøver å hjelpe de som trenger det mest, spesielt med Friskliv. Vi hjelper de som trenger hjelp og støtte til å gjøre endringer i livet.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– Jeg tenker at det er mange gode muligheter til å få til en veldig bra kommune. Det blir en stor kommune, men det er veldig mye bra som ligger der. Det virker som det er veldig positiv stemning i forhold til å få det til, selv om det var litt «murring» blant befolkningen i starten. Det blir en spennende tid fremover, hvor mye skal skje på kort tid.

Navn: Kristian Tollan Seiersten, Ski kommune
Stilling: Avdelingsleder Boligkontoret, Eiendom

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– At vi trives sammen og gir et godt tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. Og at vi samarbeider så godt!

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– At vi kan bli enda bedre til å finne gode løsninger for innbyggerne våre.

 

Navn: Arnfinn Almås, Ski kommune
Stilling: Virksomhetsleder pedagogisk virksomhet

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– Jeg er stolt av at vi klarer å tenke helhetlig omkring oppvekst og at vi får til tverrfaglig samarbeid.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– At vi fortsatt skal klare å tenke helhetlig for området oppvekst – og ikke stykkevis og delt.

Navn: Marianne Grini, Oppegård kommune
Stilling: Avdelingsleder ved NAV

Hva er du mest stolt av i jobben din?
– At vi tar ansvar for brukerne våre og at vi prøver å se hele mennesket.

Hvilke forventinger har du til Nordre Follo kommune?
– Jeg har forventning om at vi ikke bare skal slå oss sammen, men gjør noe nytt. At vi får en kommune hvor det tenkes fremover og som er fremtidsrettet mot morgendagens arbeidsliv.

Hva er en visjon?
Å lage en visjon handler om å skape et fremtidsbilde. Et bilde som består av ønsker, behov og drømmer. Det skal være mulig å oppnå en visjon, men det skal ikke være lett. Å skape en visjon kan være et viktig bidrag for å lykkes med det man ønsker. En god visjon kan bidra til å gi fremtidsretning, og noe å styre etter. Den skal være motiverende og overbevisende.

Har du innspill?
Deltakerne på arbeidsverkstedet ble bedt om å involvere kolleger i sin avdeling eller virksomhet for å drøfte utviklingstrekk basert på dokumentet «Utviklingstrekk». Du kan også sende dine innspill til on.en1519451803ummok1519451803.drag1519451803eppo@1519451803netlo1519451803h.enn1519451803a1519451803 eller on.en1519451803ummok1519451803.iks@1519451803neslo1519451803-kcle1519451803b.dli1519451803vgni:1519451803otlia1519451803m1519451803
Frist 15. oktober 2017.

Stengt for kommentarer.