Arkiv for:
Måned: oktober 2017

Vil du bli Gjestebudvert?

Vil du bli Gjestebudvert?

Å bli Gjestebudvert innebærer at du inviterer mellom 2-10 venner og kjente hjem for å diskutere ulike problemstillinger som du får på forhånd og som du skal gi en tilbakemelding på. Server gjerne litt å spise og drikke. Varighet ca. 1,5 timer.  Foto: Pixabay

Vi søker innbyggere som vil invitere venner og kjente for å snakke om visjon for Nordre Follo kommune. Er du en av dem?

I løpet av høsten skal innbyggere, næringsliv, frivillige og barn og unge fra Ski og Oppegård kommune være med å lage visjon for den nye kommunen. En av måtene du kan bidra på er gjennom å bli Gjestebudvert, hvor du inviterer venner og kjente hjem til deg for meningsutveksling og diskusjon.

Hva er gjestebud?
Gjestebud er en metode utviklet fra Svelvik kommune som handler om at innbyggerne selv inviterer gjester hjem til seg for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker innspill på. Erfaringer fra dette er svært god, både sett fra innbyggernes, politikernes og kommuneadministrasjonens side.
Det er viktig at så mange aktører og grupper som mulig får gitt sine innspill, tanker og ideer og gjestebud kan være en måte å få innspill fra innbyggere som man ellers kanskje ikke hadde fått innspill fra.

Hva er oppgaven som skal løses?
Ansatte fra Oppegård og Ski, samt lokalpolitikerne har bidratt med å legge et grunnlag for retning, sentrale ord og hel konkrete visjoner (i form av slagord) for Nordre Follo kommune. Ungdomsrådet og representanter fra næringslivet skal jobbe videre med grunnlaget kommunen og politikerne har jobbet frem. I gjestebudene skal dere teste dette grunnlaget og vurdere om man er på rett vei, eller om noe bør justeres.

Opplegget er enkelt og engasjerende. Dere vil få tilsendt tre forslag til visjoner og slagord som skal diskuteres ut fra noen hjelpespørsmål. I etterkant skal Gjestebudverten sende inn et referat og et bilde av en oppgave som skal løses.

Informasjonsmøte for Gjestebudverter 11. oktober 18.30
Det vil holdes et informasjonsmøte for de som ønsker å være Gjestebudverter i Ski rådhus i kommunestyresalen onsdag 11. oktober 18. 30.

Har du lyst til å være Gjestebudvert?
Send e-post til on.en1508613608ummok1508613608.ollo1508613608ferdr1508613608on@ka1508613608ttomt1508613608sop1508613608

Hva er en visjon?
Å lage en visjon handler om å skape et fremtidsbilde. Et bilde som består av ønsker, behov og drømmer. Det skal være mulig å oppnå en visjon, men det skal ikke være lett. Å skape en visjon kan være et viktig bidrag for å lykkes med det man ønsker. En god visjon kan bidra til å gi fremtidsretning, og noe å styre etter. Den skal være motiverende og overbevisende.

Visjonen til Oppegård kommune er i dag: «Et sted å elske»

I Ski er visjonen: «På sporet til fremtiden»

Nå skal det lages visjon for Nordre Follo.

Møte i Drøftingsforum

Møte i Drøftingsforum

Mandag 25. september var det igjen klart for nytt møte i Drøftingsforum. Erfaringer fra Sandefjord, delprosjekter og kommunikasjonstiltak var blant sakene som ble drøftet.  

Drøftingsforum er en formell arena for informasjon og drøfting mellom kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte.

Fra administrasjonen deltar administrasjonssjef og leder av sekretariatet for Nordre Follo kommune Gro Herheim og HR-lederne i Ski og Oppegård. Fra organisasjonene deltar representanter fra de fire hovedsammenslutningene, LO, Delta, Unio og Akademikerne fra Ski og Oppegård. I tillegg møter representanter fra vernetjenesten i begge kommuner.

På møte mandag 25. september fikk deltakerne høre om erfaringer med kommunesammenslåing fra Sandefjord kommune, som ble presentert av administrasjonssjef Gro Herheim.  Prinsipper for utvelgelse av delprosjektledere og ledere av arbeidsgrupper ble drøftet og det samme med kommunikasjonstiltak frem mot ny kommune.

 

Deltakere på møte i Drøftingsforum 25.september: Fra venstre: Anita Lorentzen (LO), Marit Ravnan (hovedverneombud Ski), Knut Bjørnskau (Akademikerne), Jurga Alknes (Unio), Gro Heheim (administrasjonssjef for Nordre Follo), Gudrun Birkelund (HR Oppegård), Anne Turi Strat (hovedverneombud Oppegård), Brit Nora Følgesvold (YS), Kersti Pape (LO), Eirik Sjøvoll (Unio) og Trine Bjella Ebbestad (Akademikerne).

Se referater fra Drøftingsforum.