Møte i Drøftingsforum

Møte i Drøftingsforum

Mandag 25. september var det igjen klart for nytt møte i Drøftingsforum. Erfaringer fra Sandefjord, delprosjekter og kommunikasjonstiltak var blant sakene som ble drøftet.  

Drøftingsforum er en formell arena for informasjon og drøfting mellom kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte.

Fra administrasjonen deltar administrasjonssjef og leder av sekretariatet for Nordre Follo kommune Gro Herheim og HR-lederne i Ski og Oppegård. Fra organisasjonene deltar representanter fra de fire hovedsammenslutningene, LO, Delta, Unio og Akademikerne fra Ski og Oppegård. I tillegg møter representanter fra vernetjenesten i begge kommuner.

På møte mandag 25. september fikk deltakerne høre om erfaringer med kommunesammenslåing fra Sandefjord kommune, som ble presentert av administrasjonssjef Gro Herheim.  Prinsipper for utvelgelse av delprosjektledere og ledere av arbeidsgrupper ble drøftet og det samme med kommunikasjonstiltak frem mot ny kommune.

 

Deltakere på møte i Drøftingsforum 25.september: Fra venstre: Anita Lorentzen (LO), Marit Ravnan (hovedverneombud Ski), Knut Bjørnskau (Akademikerne), Jurga Alknes (Unio), Gro Heheim (administrasjonssjef for Nordre Follo), Gudrun Birkelund (HR Oppegård), Anne Turi Strat (hovedverneombud Oppegård), Brit Nora Følgesvold (YS), Kersti Pape (LO), Eirik Sjøvoll (Unio) og Trine Bjella Ebbestad (Akademikerne).

Se referater fra Drøftingsforum.

 

Stengt for kommentarer.