Folkemøte om utredning av grensejustering

Folkemøte om utredning av grensejustering

Fylkesmannen inviterer til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski mandag 29. januar.

– Gjør deg kjent med saken og få svar på det du lurer på, oppfordrer Fylkesmannen på sine nettsider.

Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede en eventuell grensejustering mellom Ås og Ski kommuner.

– På folkemøtet vil vi bidra til at kunnskap om utredningen blir kjent, og fortelle alle hvordan de kan få sagt sin mening om saken til oss, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.
Fylkesmannen takker Ås kommune for at vi får låne det store auditoriet på ungdomsskolen og håper mange av eventuelt berørte innbyggere møter opp.

Deler faktagrunnlag
Møtet holdes i Ås kommune på Nordbytunet ungdomsskole mandag 29. januar klokken 1800. Det er satt av inntil to timer til møtet, blant annet for å svare på spørsmål fra innbyggere.

I møtet vil Ingvild Belck-Olsen presentere fakta fra kunnskapsgrunnlaget som Ski og Oppegård, den nye Nordre Follo kommune, har utarbeidet i forbindelse med utredningen. Anne-Marie Vikla leder utredningsarbeidet hos Fylkesmannen, og vil presentere faktagrunnlag som vi har fått tilsendt fra Ås kommune.

– Fordi Ås kommune ikke ønsker å delta i utredningsarbeidet, gjør vi det slik. Det viktigste for oss er at innbyggerne blir informert om arbeidet som pågår, og at de blir gjort kjent med alle sine muligheter til å få sagt sin mening, sier Vikla.

Svarer på spørsmål
Det blir lagt opp til at politikere fra hver av kommunene får sagt noen ord i møtet. Fylkesmannen kommer til å gi utfyllende informasjon om prosessen videre, om innbyggerundersøkelse blant direkte berørte og om den kommende høringen.
– Siste del av møtet blir viet spørsmål fra salen, sier Valgerd Svarstad Haugland, som leder møtet og informerer om prosessen videre.

Foreløpig program 29. januar:
Velkommen
ved fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Gjennomgang av fakta
Ingvild Belck-Olsen presenterer fakta fra Nordre Follo og Anne-Marie Vikla/Fylkesmannen legger frem fakta fra Ås kommune

Kort presentasjon av den nye kommunen Nordre Follo
Hanne Opdan, leder av fellesnemnda for Nordre Follo

Vurderinger av kunnskapsgrunnlaget
Hanne Opdan, ordfører i Ski kommune

Anne-Marie Vikla, Fylkesmannen, presenterer vurderinger oversendt fra Ås kommune

Fylkesmannen informerer: Høring, innbyggerundersøkelse og videre prosess
Valgerd Svarstad Haugland og Anne-Marie Vikla

Spørsmål fra salen

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Stengt for kommentarer.