Historisk møtedag for Nordre Follo

Historisk møtedag for Nordre Follo

Tirsdag 16. januar ble en  møte-maratondag for Nordre Follo. Dagen startet med møte i Partssammensatt utvalg før det var klart for årets første møte i Fellesnemnda.  Før felles kommunestyremøte ble det holdt historisk  felles formannskapsmøte.

Flere reglement sto på sakskartene; reglement for felles kommunestyremøter for Oppegård og Ski kommune, reglement for Fellesnemnda og reglement for oppgaveutvalgene. I sist møte i Fellesnemnda ble det vedtatt at det skal opprettes utvalg hvor folkevalgte og innbyggere jobber sammen om å styrke skolemiljø og livsmestring for eldre.

Se vedtatt reglement for Fellesnemnda.

Se vedtatt reglement for Oppgaveutvalg.

Første felles formannskapsmøte
For første gang ble det holdt et formannskapsmøte for Nordre Follo med representanter fra hver av formannskapene i Ski og Oppegård kommuner. Ordfører i Ski Hanne Opdan ledet møtet, mens ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold ledet voteringen. Til sammen 19 representanter deltok på møtet.

Første felles formannskapsmøte for Nordre Follo kommune. Foto: Karin Hanstensen, ØB.

Disse deltok på det historiske formannskapsmøtet:

Ordfører Hanne Opdan (AP), Ski
Ordfører  Thomas Sjøvold (H), Oppegård
Varaordfører Kjell G. Pettersen (H), Oppegård
Morten Ellingsen (Ap), Ski
Bente Austad Bieltvedt (H), Oppegård
Aksel Rogsti (MDG), Ski
Melissa Kristiansen (H), Oppegård
Bård Hogstad (SV), Ski
Ida Lindtveit Røse (KrF), Oppegård
Anders Graven (Sp), Ski
Inger Johanne Bjørnstad (V), Oppegård
Anne Kristine Linnestad (H), Ski
Merete Bellingmo (Ap), Oppegård
J. Kristian Bjerke (H), Ski
Bjørn G. Ganger (Ap), Oppegård
Lise Feren Rirsch (H), Ski
Jens Nordahl (MDG), Oppegård
Helge Bunæs (H), Ski
Karin Kværner (H), Ski

Visjonen ble utsatt
Visjon for Nordre Follo var også blant saken, men det ble ikke gjort vedtak om visjon. I Fellesnemnda ble saken utsatt og i formannskapet og kommunestyret var det enighet om å sende saken tilbake til Fellesnemnda.
Budsjettstrategi og politiske prosjekter for Nordre Follo var blant de øvrige sakene.

Les artikkel «Veien mot visjon».

Felles kommunestyremøte i Ski rådhus 16. januar 2018. Foto: Silje Stavik
Årets første møte i Nordre Follo Fellesnemnd. Foto: Silje Stavik

Se alle saksdokumenter og møteprotokoller fra møtene i møtekalender.

Møteinnkalling felles kommunestyre Ski

Møteinnkalling felles kommunestyre Oppegård

Stengt for kommentarer.