Kommuneplan 2018-2030

Kommuneplan 2018-2030

Planprogram for kommuneplan for Nordre Follo kommune 2018-2030 ble vedtatt i kommunestyrene i Ski og Oppegård i november 2017.

Målet med planarbeidet er å utarbeide et felles plangrunnlag for nye Nordre Follo kommune. Planprogrammet beskriver blant annet formålet med planarbeidet, planprosessens frister, deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke tema det skal jobbes videre med.

Se planprogrammet.

 

Stengt for kommentarer.