Profilering og «Nordre Follo-pott» i Fellesnemnda

Profilering og «Nordre Follo-pott» i Fellesnemnda

Tirsdag 6. februar var det klart for årets andre møte i Nordre Follo fellesnemnd. Blant sakene som ble vedtatt var «Nordre Follo-potten», hvor ansatte, lag/foreninger og innbyggere kan søke om midler til arrangement som kan bidra til å styrke felles identitet – og kultur.

Nordre Follo-pott skal bygge kultur
To kommuner skal bli en i 2020. Det betyr at ansatte, folkevalgte. lag/foreninger og innbyggere skal bygge felles identitet og ny kultur. Det er derfor avsatt 4, 5 millioner kroner til en «Nordre Follo-pott», hvor det kan søkes midler til identitet – og kulturbyggende arrangement og aktiviteter i Ski og Oppegård kommune.  Ansatte, lag/foreninger og innbyggere kan søke om midler. Nordre Follo fellesnemnd skal lage retningslinjer for potten. Se mer info i saken.

Profilering frem mot 2020
Andre saker på agendaen var foreløpig profilprogram for Nordre Follo kommune. Nedenfor ser du et utvalg av profilelementer som skal brukes frem til 1.1.2020.

 

Oppgaveutvalg og politiske prosjekter
Deltakere i oppgaveutvalg for skolemiljø og livsmestring for eldre og arbeidsgrupper for de politiske prosjektene, ble oppnevnt på møtet.

Se navn på deltakere her.

Prosjektplan for Nordre Follo kommune
Prosjektplanen for Nordre Follo kommune er revidert og ble godkjent i møtet med noen endringer. Prosjektplanen beskriver oppgaver, ansvar og fremdrift for prosjekt Nordre Follo kommune frem mot 2020.

Se møteprotokoll fra møtet i Fellesnemnda.

 

 

Stengt for kommentarer.