Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Alle som ønsker kan nå si sin mening til Fylkesmannen om kunnskapsgrunnlagene for Ås og Nordre Follo,  som er utarbeidet i forbindelse med en eventuell grensejustering.

Fristen for innspill er 2. mars.

Det kan bli aktuelt å endre kommunegrensen mellom Ås og Nordre Follo kommuner fra januar 2020, når den nye kommunen Nordre Follo etableres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen utrede konsekvenser av grensejustering i flere områder langs E18 og forberede saken før vedtak i departementet.

Slik brukes ditt innspill

Etter at fristen for høringen er ute, går Fylkesmannen gjennom alle innspillene. De kommer ikke til å gi svar til eller kommentere hvert enkelt innspill, men gir samlede kommentarer etter hvert tema. Etter gjennomgangen gjøres en helhetsvurdering der de ser på kunnskapsgrunnlagene, alle innspillene og resultatet av innbyggerundersøkelsen.

Fylkesmannen har også invitert kommunene til et møte der det drøftes om og hvor det kan være enighet om justering av grensen, før de kommer med sin vurdering. Vurderingen sendes deretter vi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen.

Les mer og gi ditt innspill her. Her kan du også se hva andre mener om saken.

Stengt for kommentarer.