Møte i Drøftingsforum

Møte i Drøftingsforum

Mandag 25. september var det igjen klart for nytt møte i Drøftingsforum. Erfaringer fra Sandefjord, delprosjekter og kommunikasjonstiltak var blant sakene som ble drøftet.   Drøftingsforum er en formell arena for informasjon og drøfting mellom kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte. Fra administrasjonen deltar administrasjonssjef og leder av sekretariatet for Nordre Follo kommune Gro Herheim og HR-lederne i Ski og Oppegård. Fra organisasjonene deltar representanter fra de fire hovedsammenslutningene, LO, Delta, Unio og Akademikerne fra Ski og Oppegård. I tillegg møter representanter fra vernetjenesten i begge…

Les mer Les mer

Møt fem på arbeidsverksted

Møt fem på arbeidsverksted

Både kreativitet og samarbeid sto i sentrum da rundt 100 ansatte fra Ski og Oppegård var samlet til arbeidsveksted om visjon for Nordre Follo kommune. Vi tok en prat med fem av dem. Arbeidsverkstedet mandag 18. september markerte oppstarten til arbeidet med kommuneplanen og starten på visjonsarbeidet for den nye kommunen. I løpet av høsten skal ulike aktører fra blant annet næringsliv, frivillige lag og foreninger og barn og unge medvirke til å lage visjonen som skal vise retning for…

Les mer Les mer

Kunnskap første steg i arbeidet med Nordre Follo

Kunnskap første steg i arbeidet med Nordre Follo

Oversikt over dagens situasjon og kunnskapsgrunnlag for alle tjenesteområder er første steg i arbeidet med å bygge Nordre Follo kommune. Har du ansvar for kunnskapsgrunnlag? Møt oss i Ski fredag 22. september. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester. Bruk av teknologi og nye løsninger er sentralt. Innbyggerne i Nordre Follo skal fortsatt finne barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø. Andre tjenester skal…

Les mer Les mer

Delprosjekt i arbeidet med Nordre Follo

Delprosjekt i arbeidet med Nordre Follo

Nå er alle delprosjektene i arbeidet med Nordre Follo kommune vedtatt. To kommunalsjefer, en fra hver kommune, har sammen med en eller flere ansattrepresentanter ansvaret for hvert sitt delprosjekt. Det  jobbes nå med å få på plass prosjektledelse og igangsatt arbeidsgruppene. Noen er allerede godt i gang, som kommuneplanprosjektet. Tjenesteutvikling og innovasjon har startet arbeidet med kartlegging. Som leder av Styringsgruppen, som består av alle kommunalsjefer i tillegg til rådmenn, har Gro Herheim det overordnede ansvaret for å få gjennomført…

Les mer Les mer

Nytt nyhetsbrev

Nytt nyhetsbrev

Da er nyhetsbrev nr. 2 til ansatte i forbindelse med etableringen av Nordre Follo klart. Her kan du lese intervju med den nye administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, om status for de mange delprosjektene i arbeidet med den nye kommunen med mer. Nyhetsbrevet leser du her. Du finner det også under menypunktet for ANSATTE.

– Takk for flott mottakelse!

– Takk for flott mottakelse!

Nå er hun på plass – den nye administrasjonssjefen for Nordre Follo kommune.  Gro Herheim (49) startet i jobben 1. september og har allerede kommet godt i gang med arbeidet. – Jeg er imponert over alle de flinke menneskene som jobber i Oppegård og Ski kommuner og gleder meg til å lede arbeidet mot ny kommune sammen med dere, sier Gro Herheim. Den nye administrasjonssjefen vår kommer rett fra rådmannstilling i Vestfold-kommunen Svelvik. Her har hun i tillegg til å…

Les mer Les mer

Arbeidsverksted om kommuneplan

Arbeidsverksted om kommuneplan

Mandag 18. september vil rundt 100 ansatte fra Ski og Oppegård kommuner samles til et arbeidsverksted for Nordre Follo kommune. Samlingen markerer oppstarten til arbeidet med kommuneplanen og starten på visjonsarbeidet for den nye kommunen. I løpet av høsten skal ulike aktører fra blant annet næringsliv, frivillige lag og foreninger, barn og unge medvirke til å lage visjonen som skal vise retning for Nordre Follo kommune. Hva er en visjon? Å lage en visjon handler om å skape et fremtidsbilde….

Les mer Les mer

Vil du være med å bygge Nordre Follo kommune?

Vil du være med å bygge Nordre Follo kommune?

Vi søker nå en prosjektkoordinator administrasjon til arbeidet med ny kommune. Administrasjonssjef for Nordre Follo vil fram til 1. januar 2020 være prosjektleder for kommunesammenslåingen. Prosjektkoordinator skal bistå prosjektleder med etablering av Nordre Follo kommune. Arbeidet med å etablere den nye kommunen er organisert som et program med 13 delprosjekter med prosjektledere og underliggende arbeidsgrupper. Stillingen som prosjektkoordinator er et engasjement fram til 1. april 2020, med mulighet for fast ansettelse i den nye kommunen. Vi søker en inspirert, utviklingsorientert…

Les mer Les mer

Nordre Follo digidelteam

Nordre Follo digidelteam

Bibliotekene i Ski og Oppegård har søkt om – og fått 60 000 kroner fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Pengene skal brukes til å etablere «Nordre Follo digidelteam», en ressurs for å heve de digitale ferdighetene til innbyggerne i Nordre Follo kommune. Veiledningstilbud Nærmere bestemt skal bibliotekene nå heve kompetansen hos de ansatte, for å gjøre dem enda bedre rustet til å hjelpe innbyggere som har utfordringer med digitale offentlige tjenester. Gjennom prosjektet skal bibliotekene videreutvikle og etablere nye veiledningstilbud, f.eks. «På…

Les mer Les mer

Første ledersamling

Første ledersamling

Erfaringer fra andre kommuner, felles kultur og gruppearbeid sto på programmet da virksomhetsledere fra Ski og Oppegård var samlet for første gang 8. mai. – Vi har en viktig, spennende og intensiv jobb foran oss når vi sammen skal bygge en fremtidsrettet, innovativ kommune, sa ordfører Tuva Moflag og Thomas Sjøvold i sin innledning. På agendaen sto blant annet prosessen i nye Asker kommune mål, struktur og kultur delprosjektene vi skal begynne å jobbe med Mål, struktur og kultur Even…

Les mer Les mer