Nordre Follo fikk egen forskrift

Nordre Follo fikk egen forskrift

Mandag 11. desember kom forskrift om sammenslåing av Ski og Oppegård kommune. Den fastslår blant annet når kommunen trer i kraft, navnet på den nye kommunen og antall medlemmer i kommunestyret. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har fastsatt forskrift for flere kommuner og fylkeskommuner i dag. Blant dem Nordre Follo kommune. Se forskrift for Nordre Follo kommune (PDF) De formelle rammene på plass  – Jeg er glad for at vi nå kan avklare navn på flere av de nye…

Les mer Les mer

Kunnskapsgrunnlag lansert på temasamling om Nordre Follo

Kunnskapsgrunnlag lansert på temasamling om Nordre Follo

  Flere hundre ansatte i Oppegård og Ski kommune var i dag samlet på Rådhusteatret i Ski. Her ble status for to av de 14 delprosjektene i Nordre Follo presentert, Tjenesteutvikling – og innovasjon og kommuneplan. Elever fra Hellerasten skole i Oppegård hadde laget flere filmer om hva innbyggerne mener om kommunesammenslåing og elever fra Vevelstadåsen skole satts oss alle i førjulsstemning med flott sang. Se filmene fra elever ved Hellerasten. Kolbotn film 1   Film 2 Ordførerne Hanne Opdan i Ski og Thomas Sjøvold…

Les mer Les mer

Samling i Rådhusteateret om Nordre Follo 1. desember

Samling i Rådhusteateret om Nordre Follo 1. desember

Fredag 1. desember klokken 08.30 – 11. 00 arrangeres første fagsamling om Nordre Follo kommune for ansatte. Har du lyst til å delta? Si fra til din leder. Alle virksomhetsledere i Ski og Oppegård er invitert til å ta med seg inntil fem ansatte i hver virksomhet/avdeling. Har du lyst til å delta og ikke får anledning til å delta denne runden, si fra til din leder – kanskje er det rom for å ta med fler. Det er plass til rundt 500 deltakere i…

Les mer Les mer

Hvor finner jeg møtereferat om Nordre Follo?

Hvor finner jeg møtereferat om Nordre Follo?

Det legges ut referater fra alle møter i Drøftingsforum og fra Styringsgruppemøtene. Alle presentasjoner som vises på møtene legges også ut. Her finner du de ulike møtereferatene: Møtereferat fra Drøftingsforum. Møtereferat fra Styringsgruppemøtene.   Politiske møter: Møtereferat fra Fellesnemnda. Etter Fellesnemndas møter lages det alltid en artikkel på hovedsiden til Nordrefollo.kommune.no  som viser hvilke saker som ble tatt opp. Møtereferat fra Fellesnemndas arbeidsutvalg Møtereferat fra Partssammensatt utvalg (PSU).        

Gros blogg; Hvor skal jeg sitte?

Gros blogg; Hvor skal jeg sitte?

Hvor skal jeg sitte? 21.november 2017 Fra jeg startet i jobben som administrasjonssjef for Nordre Follo i september, har jeg fått mange (gode) spørsmål rundt sammenslåingen. Spørsmål som ofte går igjen er; Hvem skal vi være kollega med? Hvem blir min leder? Hvor skal vi lokaliseres? Må jeg bytte arbeidssted eller kontor- eventuelt når skal det skje? Hvordan kan jeg involvere meg? For de fleste vil ikke etableringen av Nordre Follo kommune føre til endringer. Kun 10 prosent av oss…

Les mer Les mer

Bli kjent med! Marit Ravnan

Bli kjent med! Marit Ravnan

Bli kjent med! Navn: Marit Ravnan (55) Stilling: Hovedverneombud i Ski kommune. Å få påvirke er det som motiverer Marit Ravnan mest. Ikke rart hun synes det er en spennende å være hovedverneombud nå. Før hun ble hovedverneombud på heltid for åtte år siden, jobbet hun som lærebokforfatter og lærer i 25 år. Både ved Eiksmarka skole i Bærum og ved Siggerud skole i Ski kommune, hvor hun bor. – Det det litt typisk meg å «havne der det skjer»,…

Les mer Les mer

Ordførerne: -Vi er best sammen!

Ordførerne: -Vi er best sammen!

Thomas Sjøvold og Hanne Opdan kjente hverandre ikke så godt fra før, men er det én ting som er sikkert, er det at de to ordførerne vil bli godt kjent fremover. De skal lede hver sin kommune inn i den nye storkommunen – og det krever samme fokus og god dialog. – Vi er begge opptatt av å samarbeide der det er naturlig og der vi må følge opp politiske vedtak.  I tillegg til at vi møtes i Fellesnemda og på…

Les mer Les mer

Nytt nyhetsbrev om Nordre Follo

Nytt nyhetsbrev om Nordre Follo

I nyhetsbrev for ansatte denne gangen kan du lese hva ordførerne Thomas Sjøvold og Hanne Opdan mener er viktig på veien mot ny kommune. Det er også «premiere» på en ny spalte «Bli kjent med!», hvor du møter ansatte i Ski og Oppegård som på hver sin måte spiller en rolle i arbeidet med Nordre Follo kommune. Du kan også se bilder av den nye Fellesnemnda og lese om arbeidet med å lage visjon for Nordre Follo kommune. God lesning!…

Les mer Les mer

Møte i Drøftingsforum

Møte i Drøftingsforum

Mandag 25. september var det igjen klart for nytt møte i Drøftingsforum. Erfaringer fra Sandefjord, delprosjekter og kommunikasjonstiltak var blant sakene som ble drøftet.   Drøftingsforum er en formell arena for informasjon og drøfting mellom kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte. Fra administrasjonen deltar administrasjonssjef og leder av sekretariatet for Nordre Follo kommune Gro Herheim og HR-lederne i Ski og Oppegård. Fra organisasjonene deltar representanter fra de fire hovedsammenslutningene, LO, Delta, Unio og Akademikerne fra Ski og Oppegård. I tillegg møter representanter fra vernetjenesten i begge…

Les mer Les mer

Møt fem på arbeidsverksted

Møt fem på arbeidsverksted

Både kreativitet og samarbeid sto i sentrum da rundt 100 ansatte fra Ski og Oppegård var samlet til arbeidsveksted om visjon for Nordre Follo kommune. Vi tok en prat med fem av dem. Arbeidsverkstedet mandag 18. september markerte oppstarten til arbeidet med kommuneplanen og starten på visjonsarbeidet for den nye kommunen. I løpet av høsten skal ulike aktører fra blant annet næringsliv, frivillige lag og foreninger og barn og unge medvirke til å lage visjonen som skal vise retning for…

Les mer Les mer