Åpent hus for ansatte

Åpent hus for ansatte

Lurer du på noe om Nordre Follo kommune – eller har du innspill du ønsker å formidle? Alle ansatte ønskes velkommen til åpent hus om arbeidet med Nordre Follo kommune tre ganger i vår. Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune og rådmenn Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurlien  inviterer  ansatte til «åpent hus» følgende datoer: MARS Dato: 8. mars Kl.15.00 – 19.00 Sted: Foajéen Oppegård rådhus APRIL Dato: 19. april Kl. 15.00 – 19.00 Sted: Foajéen Ski rådhus   MAI…

Les mer Les mer

Følg Nordre Follo på Facebook

Følg Nordre Follo på Facebook

Nå kan du følge veien mot ny kommune på Facebook. Her vil du få nyheter, bilder og annen informasjon om arbeidet som gjøres frem mot etableringen av Nordre Follo kommune i 2020. Siden er først og fremst ment å være til nytte for de som i dag er innbygger i Ski og Oppegård kommune – og fremtidig innbygger i Nordre Follo kommune. For deg som er ansatt vil Facebook-siden også være et godt verktøy for å følge utviklingen på veien…

Les mer Les mer

Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Alle som ønsker kan nå si sin mening til Fylkesmannen om kunnskapsgrunnlagene for Ås og Nordre Follo,  som er utarbeidet i forbindelse med en eventuell grensejustering. Fristen for innspill er 2. mars. Det kan bli aktuelt å endre kommunegrensen mellom Ås og Nordre Follo kommuner fra januar 2020, når den nye kommunen Nordre Follo etableres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen utrede konsekvenser av grensejustering i flere områder langs E18 og forberede saken før vedtak i departementet. Slik brukes ditt innspill Etter…

Les mer Les mer

Profilering frem mot 2020

Profilering frem mot 2020

I Nordre Follo fellesnemnd 6. februar ble det valgt profilelementer for Nordre Follo frem mot 2020. Det skal i prosjekt kommunikasjon utvikles et profilprogram for den nye kommunen. Til sammen 14 prosjekt skal danne reisverket for den nye kommunen. Profilelementene skal brukes i trykksaker, som bilder på nettsider, i sosiale medier, rapporter, brevmaler –  og på klær og tjenestebiler. Nedenfor ser du et utvalg av profilelementer som skal brukes frem til 1.1.2020.   Se flere profilelementer for Nordre Follo frem mot 2020.

Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Nordre Follo fellesnemnd vedtok 6. februar 2018 en oppdatert utgave av «Overordnet prosjektplan for Nordre Follo 2020». Planen omtaler mål og rammer, ansvar og fremdrift og beskriver hva som må gjøres frem mot etablering av ny kommune 1.1.2020. Planen skal være et levende dokument og blir løpende oppdatert. Se Prosjektplan for Nordre Follo 2020 Tidligere arbeid med prosjektplanen Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok prosjektplan for arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune for første gang på et felles møte 22.05.17. Prosjektplanen ble behandlet…

Les mer Les mer

Arbeidsverksted med tillitsvalgte

Arbeidsverksted med tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Drøftingsforum er 1. og 2. februar samlet til to dagers arbeidsverksted om Nordre Follo kommune på Thon Hotell i Lillestrøm. På programmet torsdag står blant annet kultur, arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og gjennomgang av prosjektbeskrivelser. Fredagen vil vies til retningslinjer for tillitsvalgte og hovedverneombud og gjennomgang av risiko- og sikkerhetsanalyse for arbeidet med å bygge ny kommune. Arbeidsverkstedet ledes av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune og leder i Drøftingsforum, Gro Herheim. Les mer om Drøftingsforum. Leder for HR i…

Les mer Les mer

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler blir assisterende administrasjonssjef i nye Nordre Follo kommune fra 2020. Konstituert rådmann i Ski Jane Short Aurlien blir en del av administrasjonssjefens toppledergruppe. – Vi har høy kompetanse og godt kvalifiserte ledere og ansatte i Ski og Oppegård. Den nye kommunen skal først og fremst bygges med de som jobber i de to kommunene i dag, sier administrasjonssjef i Nordre Follo kommune, Gro Herheim. Hun mener en tidlig avklaring på rådmennenes rolle inn i…

Les mer Les mer

Felles ledersamling i Kolben

Felles ledersamling i Kolben

Torsdag 25. januar var virksomhetsledere fra Ski og Oppegård samlet til ledersamling om Nordre Follo kommune. Det var trangt om plassen da nær alle virksomhetslederne i de to kommunene var samlet. Og engasjementet var det ingenting å utsette på, noe som godt til syne under gruppearbeid i forbindelse med prosjektplan for Nordre Follo. På programmet sto blant annet prosjektplan for Nordre Follo som nå er revidert og skal behandles i Fellesnemnda 6. februar. Kommunalsjefene, som sitter i Styringsgruppa for Nordre Follo,  ga  eksempler på…

Les mer Les mer

Første felles møte for prosjektlederne

Første felles møte for prosjektlederne

Fredag 19. januar hadde prosjektlederne for de 14 delprosjektene som skal danne reisverket for Nordre Follo kommune sitt første felles møte. Byggingen av Nordre Follo kommune er inndelt i ulike prosjekt, hvor tre er definert som politiske prosjekt, mens de øvrige er administrative prosjekter. Les mer om de ulike prosjektene her. Nå er nær alle prosjektlederne på plass og på det første felles møte var det både spente og engasjerte deltakere. Prosjektlederne vil møtes annenhver uke fremover i fellesmøter med…

Les mer Les mer

Historisk møtedag for Nordre Follo

Historisk møtedag for Nordre Follo

Tirsdag 16. januar ble en  møte-maratondag for Nordre Follo. Dagen startet med møte i Partssammensatt utvalg før det var klart for årets første møte i Fellesnemnda.  Før felles kommunestyremøte ble det holdt historisk  felles formannskapsmøte. Flere reglement sto på sakskartene; reglement for felles kommunestyremøter for Oppegård og Ski kommune, reglement for Fellesnemnda og reglement for oppgaveutvalgene. I sist møte i Fellesnemnda ble det vedtatt at det skal opprettes utvalg hvor folkevalgte og innbyggere jobber sammen om å styrke skolemiljø og livsmestring for eldre. Se vedtatt reglement for Fellesnemnda. Se vedtatt…

Les mer Les mer