Andre møter

Andre møter

Her vil vi legge ut informasjon om andre møter i løpet av prosessen fram mot Nordre Follo kommune, for eksempel folkemøter eller møter med enkelte grupper.

Informasjon og medvirkning

Vi er opptatt av informasjon og medvirkning i prosessen og vil derfor involvere de som blir berørt på ulike måter.

Se vår Kommunikasjonsstrategi

Informasjonsmøter for Gjestebudverter
Innbyggere i Ski og Oppegård kommuner inviteres til å bli Gjestebud i forbindelse med visjonsprosess for Nordre Follo kommune. Alle som er interessert inviteres til informasjonsmøte i Ski rådhus kommunestyresalen onsdag 11. oktober klokken 18.30.
Les mer om Gjestebud.

Arbeidsverksted for barn og unge om visjon for Nordre Follo kommune
Onsdag 11. oktober møtes rundt 60 barn og unge fra Ski og Oppegård kommuner til arbeidsverksted om visjon for den nye kommunen på Langhuset. De inviterte er representanter fra barne- og ungdomsrådene i de to kommunene samt enkelte elevrådsrepresentanter.

Arbeidsverksted for næringslivet om visjon for Nordre Follo kommune
24. oktober inviteres næringslivet og samarbeidspartnere til arbeidsveksted om visjon for Nordre Follo kommune på Rosenholm Campus. Påmelding til on.en1508613437ummok1508613437.iks@1508613437llegn1508613437a.ran1508613437rojb1508613437 eller on.en1508613437ummok1508613437.drag1508613437eppo@1508613437netlo1508613437h.enn1508613437a1508613437

Styringsgruppemøter for Nordre Follo kommune
Fra september 2017 er det etablert en  styringsgruppe som erstatter felles ledergruppemøter mellom Ski og Oppegård kommune. Her sitter kommunalsjefer fra begge kommuner samt rådmenn. Styringsgruppen ledes av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

Referat:
Styringsgruppemøte 9. oktober 2017

Styringsgruppemøte 4. september 2017