Andre møter

Andre møter

Her vil vi legge ut informasjon om andre møter i løpet av prosessen fram mot Nordre Follo kommune, for eksempel folkemøter eller møter med enkelte grupper.

Informasjon og medvirkning

Vi er opptatt av informasjon og medvirkning i prosessen og vil derfor involvere de som blir berørt på ulike måter.

Se vår Kommunikasjonsstrategi

Informasjonsmøter for Gjestebudverter
Innbyggere i Ski og Oppegård kommuner ble i oktober 2017 invitert til å bli Gjestebud i forbindelse med visjonsprosess for Nordre Follo kommune. Alle  interesserte ble invitert til informasjonsmøte i Ski rådhus kommunestyresalen onsdag 11. oktober klokken 18.30.
Les mer om Gjestebud.

Arbeidsverksted for barn og unge om visjon for Nordre Follo kommune
Onsdag 11. oktober møttes rundt 60 barn og unge fra Ski og Oppegård kommuner til arbeidsverksted om visjon for den nye kommunen på Langhuset. De inviterte var representanter fra barne- og ungdomsrådene i de to kommunene samt enkelte elevrådsrepresentanter.

Arbeidsverksted for næringslivet om visjon for Nordre Follo kommune
24. oktober ble næringslivet og samarbeidspartnere invitert til arbeidsveksted om visjon for Nordre Follo kommune på Rosenholm Campus. For mer info, kontakt on.en1513052231ummok1513052231.iks@1513052231llegn1513052231a.ran1513052231rojb1513052231 eller on.en1513052231ummok1513052231.drag1513052231eppo@1513052231netlo1513052231h.enn1513052231a1513052231

Styringsgruppemøter for Nordre Follo kommune
Fra september 2017 er det etablert en  styringsgruppe som erstatter felles ledergruppemøter mellom Ski og Oppegård kommune. Her sitter kommunalsjefer fra begge kommuner samt rådmenn. Styringsgruppen ledes av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

Referat:

Styringsgruppemøte 1.desember 2017

Styringsgruppemøte 21.november 2017

Styringsgruppemøte 6. november 2017

Styringsgruppemøte 23.oktober 2017

Styringsgruppemøte 9. oktober 2017

Styringsgruppemøte 4. september 2017