Arkiv for:
Forfatter: Nordre Follo

Åpent hus for ansatte

Åpent hus for ansatte

Lurer du på noe om Nordre Follo kommune – eller har du innspill du ønsker å formidle? Alle ansatte ønskes velkommen til åpent hus om arbeidet med Nordre Follo kommune tre ganger i vår.

Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune og rådmenn Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurlien  inviterer  ansatte til «åpent hus» følgende datoer:


MARS

Dato: 8. mars
Kl.15.00 – 19.00
Sted: Foajéen Oppegård rådhus

APRIL
Dato: 19. april
Kl. 15.00 – 19.00
Sted: Foajéen Ski rådhus

 

MAI
Dato: 9. mai
Kl.15.00 – 19.00
Sted: Foajéen Oppegård rådhus

 

Velkommen!

 

 

 

Følg Nordre Follo på Facebook

Følg Nordre Follo på Facebook

Nå kan du følge veien mot ny kommune på Facebook.

Her vil du få nyheter, bilder og annen informasjon om arbeidet som gjøres frem mot etableringen av Nordre Follo kommune i 2020.

Siden er først og fremst ment å være til nytte for de som i dag er innbygger i Ski og Oppegård kommune – og fremtidig innbygger i Nordre Follo kommune.

For deg som er ansatt vil Facebook-siden også være et godt verktøy for å følge utviklingen på veien mot ny kommune. Vi håper du vil følge siden!

Følg Nordre Follo 2020 på Facebook her.

Vår første følger
Pia Hellberg fra Ski var den første til å følge Nordre Follo 2020 på Facebook. Det syntes vi måtte feires! Hun har jobbet i Oppegård kommune i 21 år, de siste 6 årene på sentralbordet.

Følg med på nett
Husk også å følge med på «For ansatte» på www.nordrefollo.no. Dette er et åpent område som også andre som leser www.nordrefollo.no kan se, men her er innholdet tilpasset ansatte.

Er du på Instagram?
Da kan du følge Nordre Follo kommune på nordre_follo_kommune.

Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Si din mening om utredning av grensejustering mot Ås

Alle som ønsker kan nå si sin mening til Fylkesmannen om kunnskapsgrunnlagene for Ås og Nordre Follo,  som er utarbeidet i forbindelse med en eventuell grensejustering.

Fristen for innspill er 2. mars.

Det kan bli aktuelt å endre kommunegrensen mellom Ås og Nordre Follo kommuner fra januar 2020, når den nye kommunen Nordre Follo etableres. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen utrede konsekvenser av grensejustering i flere områder langs E18 og forberede saken før vedtak i departementet.

Slik brukes ditt innspill

Etter at fristen for høringen er ute, går Fylkesmannen gjennom alle innspillene. De kommer ikke til å gi svar til eller kommentere hvert enkelt innspill, men gir samlede kommentarer etter hvert tema. Etter gjennomgangen gjøres en helhetsvurdering der de ser på kunnskapsgrunnlagene, alle innspillene og resultatet av innbyggerundersøkelsen.

Fylkesmannen har også invitert kommunene til et møte der det drøftes om og hvor det kan være enighet om justering av grensen, før de kommer med sin vurdering. Vurderingen sendes deretter vi til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen.

Les mer og gi ditt innspill her. Her kan du også se hva andre mener om saken.

Profilering frem mot 2020

Profilering frem mot 2020

I Nordre Follo fellesnemnd 6. februar ble det valgt profilelementer for Nordre Follo frem mot 2020.

Det skal i prosjekt kommunikasjon utvikles et profilprogram for den nye kommunen. Til sammen 14 prosjekt skal danne reisverket for den nye kommunen. Profilelementene skal brukes i trykksaker, som bilder på nettsider, i sosiale medier, rapporter, brevmaler –  og på klær og tjenestebiler.

Nedenfor ser du et utvalg av profilelementer som skal brukes frem til 1.1.2020.

 

Se flere profilelementer for Nordre Follo frem mot 2020.

Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Nordre Follo fellesnemnd vedtok 6. februar 2018 en oppdatert utgave av «Overordnet prosjektplan for Nordre Follo 2020».

Planen omtaler mål og rammer, ansvar og fremdrift og beskriver hva som må gjøres frem mot etablering av ny kommune 1.1.2020. Planen skal være et levende dokument og blir løpende oppdatert.

Se Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Tidligere arbeid med prosjektplanen

Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok prosjektplan for arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune for første gang på et felles møte 22.05.17. Prosjektplanen ble behandlet i Foreløpig fellesnemnd 19.04.17. Etter dette er planen revidert.

Her ser du den første versjonen av prosjektplanen for Nordre Follo kommune 2020.

Profilering og «Nordre Follo-pott» i Fellesnemnda

Profilering og «Nordre Follo-pott» i Fellesnemnda

Tirsdag 6. februar var det klart for årets andre møte i Nordre Follo fellesnemnd. Blant sakene som ble vedtatt var «Nordre Follo-potten», hvor ansatte, lag/foreninger og innbyggere kan søke om midler til arrangement som kan bidra til å styrke felles identitet – og kultur.

Nordre Follo-pott skal bygge kultur
To kommuner skal bli en i 2020. Det betyr at ansatte, folkevalgte. lag/foreninger og innbyggere skal bygge felles identitet og ny kultur. Det er derfor avsatt 4, 5 millioner kroner til en «Nordre Follo-pott», hvor det kan søkes midler til identitet – og kulturbyggende arrangement og aktiviteter i Ski og Oppegård kommune.  Ansatte, lag/foreninger og innbyggere kan søke om midler. Nordre Follo fellesnemnd skal lage retningslinjer for potten. Se mer info i saken.

Profilering frem mot 2020
Andre saker på agendaen var foreløpig profilprogram for Nordre Follo kommune. Nedenfor ser du et utvalg av profilelementer som skal brukes frem til 1.1.2020.

 

Oppgaveutvalg og politiske prosjekter
Deltakere i oppgaveutvalg for skolemiljø og livsmestring for eldre og arbeidsgrupper for de politiske prosjektene, ble oppnevnt på møtet.

Se navn på deltakere her.

Prosjektplan for Nordre Follo kommune
Prosjektplanen for Nordre Follo kommune er revidert og ble godkjent i møtet med noen endringer. Prosjektplanen beskriver oppgaver, ansvar og fremdrift for prosjekt Nordre Follo kommune frem mot 2020.

Se møteprotokoll fra møtet i Fellesnemnda.

 

 

Arbeidsverksted med tillitsvalgte

Arbeidsverksted med tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Drøftingsforum er 1. og 2. februar samlet til to dagers arbeidsverksted om Nordre Follo kommune på Thon Hotell i Lillestrøm.

På programmet torsdag står blant annet kultur, arbeidsgiverpolitikk, organisasjonsutvikling og gjennomgang av prosjektbeskrivelser. Fredagen vil vies til retningslinjer for tillitsvalgte og hovedverneombud og gjennomgang av risiko- og sikkerhetsanalyse for arbeidet med å bygge ny kommune.

Arbeidsverkstedet ledes av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune og leder i Drøftingsforum, Gro Herheim. Les mer om Drøftingsforum.

Leder for HR i Oppegård, Gudrun Birkelund og leder for HR i Ski, Øyvind Kramer, sitter også i Drøftingsforum. Fra prosjektstaben for Nordre Follo deltar prosjektrådgiver HR Elin Voksøy, som er prosjektleder for prosjekt arbeidsgiverpolitikk –  og prosjektrådgiver for økonomi og analyse, Erlend Nordby.

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Nye roller for rådmenn i Ski og Oppegård fra 2020

Rådmann i Oppegård Lars Henrik Bøhler blir assisterende administrasjonssjef i nye Nordre Follo kommune fra 2020. Konstituert rådmann i Ski Jane Short Aurlien blir en del av administrasjonssjefens toppledergruppe.

Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurlien får nye roller når Ski og Oppegård blir Nordre Follo kommune i 2020. Foto: Jan Walbeck.

– Vi har høy kompetanse og godt kvalifiserte ledere og ansatte i Ski og Oppegård. Den nye kommunen skal først og fremst bygges med de som jobber i de to kommunene i dag, sier administrasjonssjef i Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

Hun mener en tidlig avklaring på rådmennenes rolle inn i den nye kommunen er en viktig suksessfaktor for å sikre fremdrift og kvalitet, både i dagens kommuner og ny kommune.

– Ski og Oppegård skal drives godt frem mot sammenslåingen, samtidig som vi skal bygge Nordre Follo kommune.  Da er engasjement, trygghet og kraft på toppledernivå viktig, sier Herheim.

I høst begynte vi å jobbe med hvordan den nye organisasjonen skal se ut.  Innen 6. juni 2018 skal rådmannens ledergruppe være på plass. Det samme skal ledere i stab- og støttefunksjoner, som jus og administrasjon, HR, økonomi, IKT og kommunikasjon. Høsten 2018 skal vi jobbe med organisering av virksomhetene og få på plass ledere her.

Arbeidet med organisasjonsutvikling gjøres i tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.  Alle ansatte beholder sin lønn i den nye kommunen, men arbeidsoppgavene kan bli endret.

– Jeg er veldig glad for at vi har avklart både Lars Henrik Bøhler og Jane Short Aurliens posisjoner i min toppledergruppe i Nordre Follo. De vil bidra til stabil og kompetent ledelse og har gjennomføringskraft som er verdifull i arbeidet med ny kommune, sier Herheim.

Felles ledersamling i Kolben

Felles ledersamling i Kolben

Torsdag 25. januar var virksomhetsledere fra Ski og Oppegård samlet til ledersamling om Nordre Follo kommune.

Ivrig gjeng på felles ledersamling. Til høyre Trine Bjella Ebbestad, som er hovedtillitsvalgt og snakket om veien mot ny kommune fra et tillitsvalgt-perspektiv.

Det var trangt om plassen da nær alle virksomhetslederne i de to kommunene var samlet. Og engasjementet var det ingenting å utsette på, noe som godt til syne under gruppearbeid i forbindelse med prosjektplan for Nordre Follo.

På programmet sto blant annet prosjektplan for Nordre Follo som nå er revidert og skal behandles i Fellesnemnda 6. februar. Kommunalsjefene, som sitter i Styringsgruppa for Nordre Follo,  ga  eksempler på gode resultater innen for de ulike tjenesteområde fra hverandres kommuner. Det er liten tvil om  at vi har mye å være stolte av i både Ski og Oppegård!

Informasjon om organisasjonsutviklings-prosessen var også ett av temaene. Her fikk vi i høre  tillitsvalgrepresentant Trine Bjella Ebbestads tanker om  veien mot ny kommune. Virksomhetsleder ved Oppegård bibliotek, Aase-Liv Birkenes, ga sine betraktninger som deltaker  i referansegruppe i prosjekt organisering, og prosjektrådgiver for HR i prosjektstab Nordre Follo Elin Våksøy gi info om status  for omstillingsavtalen, som det skal gjøres mindre endringer i.  Administrasjonssjef Gro Herheim snakket om veien videre i organisasjonsutviklings-prosessen og understreket viktigheten av å  skape trygghet og forebygge «energilekkasjer» i denne prosessen.

– Vi trenger alle ansatte med oss på veien til og inn i ny kommune, sa Herheim.

Se hele programmet her.

Kommunalsjefene fortalte suksesshistorier fra hverandres kommuner. Her er kommunalsjef Ellen Wibe og kommunalsjef Stein Egil Drevdal.

Første innspillsrunde om organisiering
Alle virksomhetsledere har nå fått en mal for innspill som de skal svare på. Lederne ble oppfordret til å ta opp og svare på spørsmålene sammen med sine ansatte. I denne første innspillsrunden skal virksomhetslederen/virksomhetene gi innspill til overordnet organisering. Til høsten, når virksomhetene blir berørt spesielt, vil det bli anledning til å gi mer  detaljerte innspill for sitt område.

Se spørsmålene her.

 

Administrasjonssjef for Nordre Follo, Gro Herheim, fortalte om organisasjonsutviklings-prosessen på ledersamlingen.
Trangt om plassen, men god energi på felles ledersamling for virksomhetsledere i Ski og Oppegård.