Delprosjekt

Delprosjekt

Prosjektplanen for Nordre Follo kommune omtaler mål og rammer, ansvar og roller. Planen viser omfanget av arbeidet, konkrete oppgaver og planlagt fremdrift. Ansatte blir involvert i arbeidet med å gjennomføre ulike delprosjekter. Prosjektene nedenfor er administrative delprosjekter og prosjekter med særskilt behov for koordinering.

Alle delprosjektene i arbeidet med Nordre Follo kommune er nå vedtatt. To kommunalsjefer, en fra hver kommune, har sammen med en eller flere ansattrepresentanter ansvaret for hvert sitt delprosjekt.

Som leder av Styringsgruppen, som består av alle kommunalsjefer i tillegg til rådmenn, har Gro Herheim det overordnede ansvaret for å få gjennomført de administrative delprosjektene i etableringen av Nordre Follo.

Status for delprosjektene
Det  jobbes nå med å få på plass prosjektledelse og igangsatt arbeidsgruppene. Noen er allerede godt i gang, som kommuneplanprosjektet. Tjenesteutvikling og innovasjon har startet arbeidet med kartlegging.

–Dette er prosjekter som er under utvikling og som avhenger av hverandre og det er både naturlig og riktig at de ikke har kommet like langt, sier Gro Herheim.

Her kan du lese om organiseringen av de ulike roller i prosjektet Nordre Follo kommune.

De ulike delprosjektene er:

Ved å klikke på lenkene ser du de ulike prosjektbeskrivelsene. Det er viktig å understreke at dette er prosjekter i arbeid og at dette er dokumenter som endres og oppdateres fortløpende.

Eiendommer

Prosjekteier: Ellen Wibe, kommunalsjef Oppegård, Stein Egil Drevdal, kommunalsjef Ski

Prosjektledere: Eiendomssjefene

Arbeidsgiverpolitikk

Prosjekteier Jorunn B. Almaas, Marit Janne Rød Kronborg

Prosjektledere: HR leder i Ski/Oppegård (inntil videre)

Eierskap og interkommunale samarbeid

Ski kommune og Oppegård kommune er prosjekteier. Kommunalsjef Kjell Sæther og Kommunalsjef Else Karin Myrene er oppdragets kontaktpersoner.

Digitalisering

Prosjekteiere: Monica Lysebo, Stein Egil Drevdal

Prosjektledere: Virksomhetslederne for IKT inntil videre

Kommunikasjon

Prosjekteiere: Jane S. Aurlien

Prosjektledere: Tore Bø Nyland / Marit F. Nilsen

Kommuneplan

Prosjekteiere: Stein Egil Drevdal, Ski kommune, Ellen Wibe, Oppegård kommune

Prosjektledere: Prosjektleder Arild Øien Oppegård kommune, Nestleder Kristian Larsen Ski kommune

Økonomi

Prosjekteiere: Kjell Sæther (leder), Monica Lysebo

Tjenesteutvikling og innovasjon

Prosjekteiere: Marit Janne Rød Kronborg, Jorunn B. Almaas

Økonomisk politikk og handlingsregler

Prosjekteiere: Monica Lysebo (leder), Jane Short Aurlien

Prosjektledere: Virksomhetslederne for økonomi og styring