Fellesnemnd

Fellesnemnd

I avtalen mellom Ski og Oppegård om Nordre Follo kommune ble det bestemt å opprette en fellesnemnd. En foreløpig fellesnemnd har fungert i perioden januar 2017 – juni 2017. Da ble det nedsatt en Fellesnemnd. Fellesnemnda teller til sammen ti representanter, fem fra Oppegård og fem fra Ski kommune. Representantene ble valgt på kommunestyremøter 19. (Oppegård) og 21. (Ski) juni 2017.

Medlemmer fra Oppegård
Thomas Sjøvold (H), leder
Vara: Melissa Kristiansen (H)
Kjell G. Pettersen (H)
Vara: Benthe A. Biltvedt (H),
Ida Lindtveit Røse (Krf)
Vara: Ole Joveng (Uavh.), Lars -Joar Masdal (H), Synnøve Kongsrud (H)
Merete Bellingmo (AP)
Vara: Anne-Beth Skrede (AP), Bjørn Gunnar Ganger (AP)
Inger Johanne Bjørnstad (V)
Vara: Synnøve Kronen Snyen, Hans Martin Enger (MDG), Jens Nordahl (MDG)

Medlemmer fra  Ski
Hanne Opdan (AP), nestleder
Vara: Camilla Edi Hille (V)
Morten Ellingsen (AP)
Vara: Bård Hogstad (SV)
Anders E. Graven (SP)
Vara: Marthe Arnesen (MDG), Vetle Bo Saga (AP), Tore B. Kristiansen (Rødt)
Anne Kristin Linnestad (H)
Vara: Karin Kværner (FRP)
Helge Bunæs (H)
Vara: Kurt Soltveit (Krf),J. Kristian Bjerke (H), Cecilie Pind (H)

 

Fellesnemndas oppgaver

  • Samordne kommunene frem til nytt felles kommunestyre er på plass
  • Forberede økonomiplan og budsjett for 2020
  • Behandle nye investeringer fra 2018 – 2020 før de vedtas i kommunene
  • Ansette en egen administrasjonssjef
  • Behandler alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen
  • Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg

Vedtatt reglement for Fellesnemnda.