Drøftingsforum

Drøftingsforum

Drøftingsforum skal sikre at Hovedavtalens og arbeidsmiljølovens krav til informasjon og drøfting med arbeidstakernes representanter blir ivaretatt. Dette for å sikre arbeidstakerne medbestemmelse og medinnflytelse.

Drøftingsforum: Fra venstre: Anita Lorentzen (LO), Marit Ravnan (hovedverneombud Ski), Knut Bjørnskau (Akademikerne), Jurga Alknes (Unio), Gro Heheim (administrasjonssjef for Nordre Follo), Gudrun Birkelund (HR Oppegård), Anne Turi Strat (hovedverneombud), Brit Nora Følgesvold (YS), Kersti Pape (LO), Eirik Sjøvoll (Unio) og Trine Bjella Ebbestad (Akademikerne).

Hovedtillitsvalgte som oppnevnes til Drøftingsforum representerer hovedsammenslutningene i kommunene. Disse er: Unio, LO, YS, og Akademikerne. I tillegg sitter hovedverneombudet fra begge kommuner der. Fra administrasjonen møter administrasjonssjefen og HR-lederne i begge kommuner.

Disse sitter i Drøftingsforum:

Administrasjonssjef Gro Herheim

Fra Ski:

Eirik Sjøvoll, Unio

Inger Emberland, YS

Anita Lorentzen, LO

Knut Bjørnskau, Akademikerne

Marit Ravnan, Hvo

Øyvind Kramer, HR-sjef

 

Fra Oppegård:

Monica Skogbakken, Unio

Lars-Gøran Engerdahl, YS

Kersti Pape, LO

Trine Bjella Ebbestad, Akademikerne

Gudrun Birkelund, kst HR-sjef

 

Referent og kommunikasjonsrådgiver er også med på møtene.

Drøftingsforum har møter hver 14. dager. Eksempel på saker er: innspill til prosjektplan, kommunikasjonsplan, prinsipper for valg av delprosjektledere, OU-prosessen med mer.

REFERAT fra møter i Drøftingsforum.