Gro Herheim blogg

Gro Herheim blogg

Her deler administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, sine tanker og refleksjoner på veien mot ny kommune til deg som ansatt.  

Spennende lesning!

7. desember 2017

For at vi skal lykkes med å bygge en kommune som er rigga for framtida må vi ha kunnskap om hvordan ting er i dag. Det er lett å bli utålmodig og begynne med tekniske og faglige løsninger med en gang. Men, erfaring tilsier at det er smartere først å skaffe seg en god oversikt over hva nåsituasjonen er, hvilke behov vi skal dekke, og hvilke muligheter vi har til å forbedre oss – før vi starter.

Første desember var i så måte en merkedag for Nordre Follo. Representanter for ansatte i både Ski og Oppegård har under ledelse av delprosjekt «Tjenesteutvikling og innovasjon» samlet kunnskap om de enkelte tjenestene våre. Kunnskapsgrunnlagene ble presentert på en temasamling for ansatte i Ski Rådhusteater og rapportene er tilgjengelig for oss alle på våre hjemmesider www.nordrefollo.kommune.no – og det er spennende lesing! Vi har mye å være stolte av!

Arbeidet med å finne frem til de gode tjenestene og vår fremtidige organisering starter nå for alvor! Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlagene skal vi finne behov, utfordringer og muligheter for tjenestene i Nordre Follo. Dette vil gi en felles virkelighetsforståelse og et godt beslutningsgrunnlag.

Takk til alle virksomhetene som har gitt et innblikk i nåsituasjonen, jeg oppfordrer dere til å lese med respekt, raushet og undring! Vi skal bygge videre på dagens flotte fagmiljø med de kvaliteter og kompetanse som så tydelig kommer frem i kunnskapsgrunnlagene!

Alt blir bra til slutt. Er det ikke bra, så er det ikke slutt.


Hvor skal jeg sitte?

21.november 2017

Fra jeg startet i jobben som administrasjonssjef for Nordre Follo i september, har jeg fått mange (gode) spørsmål rundt sammenslåingen. Spørsmål som ofte går igjen er; Hvem skal vi være kollega med? Hvem blir min leder? Hvor skal vi lokaliseres? Må jeg bytte arbeidssted eller kontor- eventuelt når skal det skje? Hvordan kan jeg involvere meg?

For de fleste vil ikke etableringen av Nordre Follo kommune føre til endringer. Kun 10 prosent av oss vil bli direkte berørt. For- våre skoler, barnehager, sykehjem, bofellesskap, kulturhus osv., blir liggende der de ligger i dag, uten vesentlige endringer for de som jobber der.
Men – for en del av oss betyr det å bygge ny kommune både nye kollegaer, ny leder, nytt arbeidssted, og kanskje endring i oppgaver. Vi er heldige i Nordre Follo, vi har god vekst og vi trenger alle våre gode medarbeidere, hver dag, også i ny kommune.

Det er bestemt at rådmannens ledergruppe skal være på plass til sommeren 2018. Så skal den nye ledergruppa lede arbeidet med å organisere tjenestene høsten 2018. Vi skal avklare hvordan vi skal gjennomføre denne prosessen før vi begynner. Tillitsvalgte og vernetjenesten bistår oss på strålende vis i arbeidet.

Rett over nyttår vil det bli sendt ut informasjon om hvordan den enkelte kan bidra, når vi kan motta innspill, når vi vil sende ut høringsforslag til ny organisering og når lokalisering avklares.

Alt blir bra til slutt. Er det ikke bra, så er det ikke slutt.


God tid…

7. november 2017

Nå har det gått litt mer enn to måneder siden jeg første gang sto fast i Nordby-tunellen. Jeg var spent, og ute i god tid, trodde jeg…
Siden da har jeg lært å sette av bedre tid for å flytte meg rundt i Follo. Men, jeg er fremdeles like spent som jeg var dag 1. Både fordi jeg fortsatt kjører mye feil og stadig oppdager nye fine plasser i Oppegård og Ski – men mest fordi jeg hver dag møter nye dyktige kollegaer, med høy kompetanse og stå-på-vilje, ambisjoner og entusiasme. Jeg blir full av energi etter hvert nytt møte.

Vi blir nesten 5000 ansatte i den nye kommunen, og den største arbeidsplassen i Follo. Vi skal levere tjenester til nærmere 60 000 mennesker; alt fra reint vann og snøfrie veier, til trygge barnehager og gode skoler. Vi skal gi omsorg- og helsetjenester, arbeide for næringsutvikling, tilgang til kultur- og naturopplevelser og sørge for gode transportløsninger.

Selv om det i skrivende stund er mer enn 780 dager igjen til vi skal være Nordre Follo, så har jeg ikke lenger en overhengende følelse av å være ute i god tid…
For, kommunestyrene har større ambisjoner enn at vi skal gå fra to til en organisasjon; vi skal være den beste oppvekstkommunen, vi skal være i front på tjenesteutvikling og innovasjon, vi skal utvikle ny politikk for en ny kommune, både som arbeidsgiver og for våre tvillingbyer. Vi har en plan for arbeidet. 13 delprosjekter er vedtatt. Store kartleggingsoppgaver er iverksatt. Vi legger planer for hvordan vi skal involvere den enkelte medarbeider og innbygger i arbeidet. Vi arbeider med hvordan vi skal informere og kommunisere på beste vis.

Vi er ute i rett tid.

Alt blir bra til slutt. Er det ikke bra, så er det ikke slutt.