Prosjektplan

Prosjektplan

Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok prosjektplan for arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune på et felles møte 22.05.17.

Planen omtaler prosjektets mål og rammer, ansvar og roller. Den viser omfanget av arbeidet kommunene må gjøre før 1. januar 2020 og planlagt fremdrift. Planen skal være et levende dokument som blir løpende oppdatert.

Les mer

Se prosjektplanen Vi bygger Nordre Follo kommune