Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Nordre Follo fellesnemnd vedtok 6. februar 2018 en oppdatert utgave av «Overordnet prosjektplan for Nordre Follo 2020». Planen omtaler mål og rammer, ansvar og fremdrift og beskriver hva som må gjøres frem mot etablering av ny kommune 1.1.2020. Planen skal være et levende dokument og blir løpende oppdatert.

Se Prosjektplan for Nordre Follo 2020

Tidligere arbeid med prosjektplanen

Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok prosjektplan for arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune for første gang på et felles møte 22.05.17. Prosjektplanen ble behandlet i Foreløpig fellesnemnd 19.04.17. Etter dette er planen revidert.

Her ser du den første versjonen av prosjektplanen for Nordre Follo kommune 2020.