Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Alle våre saksdokumenter er tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov hindrer oss i gi slikt innsyn. Hvis du krever innsyn i dokument unntatt offentlighet vil vi likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn jfr.Offentleglovas §11.

Møtene er åpne for publikum og blir vist på Nett-TV.

Du kan også kontakte oss på e-post eller telefon 66 81 90 90.