Folkemøte om utredning av grensejustering

Fylkesmannen inviterte til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski mandag 29. januar 2018. Møtet var på Nordbytunet ungdomsskole i Ås kommune.
Se Fylkesmannens nettside.

Informasjonsmøte for Gjestebudverter

I oktober 2017 ble innbyggere i Ski og Oppegård invitert til å bli Gjestebudvert i forbindelse med visjonsprosess for Nordre Follo kommune. Alle interesserte ble invitert til informasjonsmøte i Ski rådhus kommunestyresalen onsdag 11. oktober. Gjestebud er en metode utviklet fra Svelvik kommune som handler om at innbyggerne selv inviterer gjester hjem til seg for å diskutere ett eller flere tema kommunen ønsker innspill til. Opplegget er enkelt og engasjerende. Gjestebudvertene får tilsendt tre forslag til visjoner og slagord som gjestene skal diskutere ut fra noen hjelpespørsmål. I etterkant skal Gjestebudverten sende inn referat og svar på en oppgave.

Arbeidsverksted for barn og unge

I oktober møttes rundt 60 barn og unge fra Ski og Oppegård på Langhuset til arbeidsverksted om visjon for den nye kommunen. De inviterte var representanter fra barne- og ungdomsrådene i de to kommunene samt enkelte elevrådsrepresentanter.

Arbeidsverksted for næringslivet

Kommunene inviterte næringslivet og samarbeidspartnere invitert til arbeidsveksted på Rosenholm Campus i oktober. Tema var visjon for Nordre Follo kommune. For mer informasjon, kontakt Bjørnar Angell eller Anne Holten.