Her ser du oversikt over mer i Fellesnemnda, Fellesnemndas arbeidsutvalg og Partsammensatt utvalg. Alle møter er åpne for publikum.

Møter før mars 2018

Se møtekalenderen til Oppegård kommune