Møtekalender

Møtekalender

På Oppegård kommunes nettsider finner du møtekalender for møter i

  • Fellesnemnd
  • Fellesnemndas arbeidsutvalg
  • Partssammensatt utvalg

Her kan du også se sakene som skal behandles på møtene og møteprotokoller.

Se møtekalenderen