Møtereferater

Møtereferater

 

Drøftingsforum

Her finner du referater fra møter i Drøftingsforum, en formell arena for informasjon og drøfting mellom  kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte.

Hvem deltar på møtene?

Fra administrasjonen møter prosjektleder og administrasjonssjef for Nordre Follo kommune Gro Herheim, leder av sekretariatet og HR-lederne i Ski og Oppegård. Fra organisasjonene møter representanter fra de fire hovedsammenslutningene, LO, Delta, Unio og Akademikerne fra Ski og Oppegård. I tillegg møter representanter fra vernetjenesten i begge kommuner.

Referater

Referat fra workshop Drøftingsforum 01.2.18 Vedlegg: Prinsipper for personell til arbeidsgrupper

Referat fra ekstraordinært Drøftingsforum 08.01.18

Referat 7.12.17  Vedlegg til møte » Når kan jeg bidra?»

Referat 15.11.17

Referat 9.11.17

Referat 26.10.17

Vedlegg til møte 26.10, presentasjon Gro Herheim

Referat 12. 10.17

Referat 28.09.17

Referat 09.05.17

Referat 18.4. 17
Digitalt målbilde og arkitekturprinsipper

Referat 22.03. 17

Referat 13.02. 17

Felles ledergruppemøter mellom Ski og Oppegård kommune

Her finner du referater fra felles ledergruppemøter  i Ski og Oppegård kommune.

Referater

Referat 21.08.17

Styringsgruppemøter Nordre Follo

Fra september 2017 er det etablert en styringsgruppe for Nordre Follo kommune, som erstatter felles ledergruppemøter. Her sitter kommunalsjefer fra begge kommuner samt rådmenn, og gruppen ledes av administrasjonssjef for Nordre Follo kommune Gro Herheim. Her finner du referater fra Styringsgruppemøter for Nordre Follo kommune.

 

Referat 15. 01.18

Referat 21.12.17

Referat 1.12.17

Referat 20.11.17

Referat 6.11. 17

Referat 23.10.17

Referat 9.10.17
Vedlegg: Vedtak knyttet til Nordre Follo kommune

Referat 4.9.17