Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar

Når blir Nordre Follo kommune etablert?

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i  Oppegård og Ski å bygge en ny kommune sammen. Kommunen sskal hete Nordre Follo kommune og tre i kraft 1. janaur 2020. Stortinget vil fatte endelige vedtak om kommunestrukturen i juni 2017.

Hvor skal rådhuset ligge?

Rådhuset i den nye kommunen skal ligge i Ski.

Hva betyr en ny kommune for de ansatte?

Alle fast ansatte beholder ansettelsesforholdet i den nye kommunen. Eventuell overtallighet løses ved naturlig avgang eller tilbud om andre oppgaver eller nytt arbeidssted. Lønn, velferdsgoder og arbeidsreglement harmoniseres.

I avtalen mellom kommunene står det at Nordre Follo kommune skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver som gir utviklingsmuligheter for den enkelte ansatte og for organisasjonen samlet. I den nye kommunen skal vi bygge en lærende organisasjon der man deler kompetanse og erfaring til felles beste.