Ofte stilte spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar

Når blir Nordre Follo kommune etablert?

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i SKi og Oppegård å etablere en ny kommune sammen. Den nye kommunen skal hete Nordre Follo kommune og tre i kraft 1. janauar 2020. Stortinget vil fatte endelige vedtak om kommunestrukturen i juni 2017.

Hva skal kjennetegne kommunen?

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune, i front på innovasjon innenfor gode helse- og omsorgstjenester- og bruk av teknologi og nye løsninger vil stå sentralt. Målene for den nye kommunen er:

  • Nordre Follo kommune skal gi et godt, likeverdig og variert tilbud til sine innbyggere
  • Nordre Follo kommune er en viktig premissleverandør for levedyktig samfunnsutvikling både lokalt og nasjonalt
  • Nordre Follo kommune er en demokratisk og inkluderende kommune for innbyggere og egne ansatte
  • Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi

Hvor skal rådhuset ligge?

Rådhuset skal ligge i Ski.

Hvor stor blir den nye kommunen?

Den nye kommunen vil ha totalt 57 000 innbyggere og folketallet kan stige til nærmere 80 000 i 2040 Samlet areal for den nye kommunen blir 203 km2.

Hvordan blir den politiske organiseringen?

Høsten 2019 er det kommunestyre – og fylkestingsvalg. Da skal innbyggerne velge representanter til kommunestyret for Nordre Follo kommune. Kommunestyret skal ha 47 medlemmer og formannskapsmodell med hovedutvalg.

Nordre Follo kommune skal legge til rette for et levende lokaldemokrati basert på innbyggermedvirkning og deltakelse. Den nye kommunen skal understøtte lokalt engasjement og stedsutvikling, herunder samarbeid med lag, foreninger og frivilligheten.