Organisering

Organisering

I desember 2016 ble det vedtatt en foreløpig organisering av arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune.

 

Prosjektstab for Nordre Follo kommune

Prosjektstaben bistår administrasjonssjefen i arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune. Staben har en rådgivende funksjon. Staben har ansvar for koordinering av prosjektene, samt bistå disse med rapportering.

Staben bistår for øvrig med

  • kartleggings- og utredningskompetanse,
  • saksforberedende arbeid
  • planlegging og gjennomføring av arrangementer

 

 Prosjektstab for Nordre Follo består av følgende  personer:

Administrasjonssjef Nordre Follo kommune, Gro Herheim

Prosjektkoordinator, Ingvild Belck-Olsen

Prosjektrådgiver økonomi og analyse, Erlend Nordby

Prosjektrådgiver HR, Elin Voksøy

Prosjektrådgiver innovasjon og digitalisering, Ingvild Egin

Prosjektrådgiver organisasjon og jus, Monica Lysebo

Prosjektrådgiver kommunikasjon, Silje Stavik

Det er egne prosjektledere for alle prosjekter med unntak av politiske prosjekter.

Prosjektstab for Nordre Follo kommune holder til på Prosjektkontor for Nordre Follo kommune i Kolben 4. etg. på Kolbotn.

Besøksadresse: Strandliveien 1.

 

Prosjekter i Nordre Follo kommune
Prosjektplanen for Nordre Follo kommune omtaler mål og rammer, ansvar og roller. Planen viser omfanget av arbeidet, konkrete oppgaver og planlagt fremdrift. Ansatte blir involvert i arbeidet med å gjennomføre ulike prosjekt. .

Alle prosjektene i arbeidet med Nordre Follo kommune er nå vedtatt, til sammen 14 prosjekter. To kommunalsjefer, en fra hver kommune, har sammen med en eller flere ansattrepresentanter har  hatt ansvaret for hvert sitt administrative prosjekt.

Som leder av Styringsgruppen, som består av alle kommunalsjefer i tillegg til rådmenn, har Gro Herheim det overordnede ansvaret for å få gjennomført de administrative prosjektene i etableringen av Nordre Follo.

Status for prosjektene
Det  er per januar 2018 ansatt prosjektledere for alle prosjekter, utenom ett.

Her kan du lese om organiseringen av de ulike roller i prosjektet Nordre Follo kommune.

Prosjekt og prosjektledere
Prosjektene  som sammen skal bygge reisverket for Nordre Follo kommune består av tre politiske prosjekt,  fire koordinerte prosjekt og syv administrative prosjekt.

 

Politiske prosjekt

Politisk organisering

Felles kultur og identitet

Kommunevalg 2019

 

Koordinerte prosjekt

Kommuneplan, prosjektleder Arild Øien

Arbeidsgiverpolitikk, prosjektleder Elin Voksøy

Eierskap og interkommunalt samarbeid, prosjektleder Tove Næss

Økonomisk politikk, prosjektledere Sissel Hodder Hovden og Terje Trovik

 

Administrative prosjekt

Tjenesteutvikling og innovasjon, prosjektleder Gunilla Martinsson

Organisering, prosjektleder Gro Herheim

Kommunikasjon, prosjektleder Marit F. Nilsen

Digitalisering, IKT, saksbehandling og matrikkel, prosjektleder Bjarne Holm

Økonomi, HR, anskaffelser, prosjektleder Lene Tønder

Eiendommer, prosjektleder Liv Karin Sørli

Overordnet styring, prosjektleder Rikke Bækkevold