Partssammensatt utvalg skal sørge for at prosessen frem til 1. janauar 2020 skjer i samsvar med bestemmelsene i lov- og avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget behandler derfor saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg uttalere seg blant annet i saker om overordnede personalpolitiske spørsmål og retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslutningen.

Medlemmer fra Ski

Hanne Opdan, leder 2017, nestleder 2018, leder 2019 (Ap)
Anne Kristine Linnestad (H)

1.    vara: Anders Eidsvaag Graven (SP)
2.    vara: Anne Kristine Linnestad (H) 
3.    vara: Morten Ellingsen (Ap)

Medlemmer fra Oppegård

Thomas Sjøvold, nestleder 2017, leder 2018, nestleder 2019 (H)
Merete Bellingmo (Ap)

1.    vara: Kjell Pettersen (H)
2.    vara: Ida Lindtveit Røse (Krf)
3.    vara: Inger Johanne Bjørnstad (V) 

Tillitsvalgte

  • Monica Skogbakken, Oppegård
  • Anita Lorentzen, Ski
  • Vara: Kersti Pape, Oppegård
  • Vara: Eirik Sjøvold, Ski

Rådmenn og hvedvernombud i Ski og Oppegård har møte- og talerett.

Reglement for partssammensatt utvalg