Politisk organisering

Prosjektet skal foreslå nærdemokratiske ordninger, struktur for politiske utvalg, reglementer og modeller for samskaping. Fellesnemnda har nedsatt to politiske arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå nærdemokratiske ordninger, politisk utvalgsstruktur og modeller for samskaping ledes av Kjell G. Pettersen, varaordfører i Oppegård. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er: Inger Lise Andresen (nestleder), Tor Anders Østby, Monica Dervo Lehn, Anne-Beth Skrede og Melissa Kristiansen.
  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå politiske reglementer ledes av Rannveig Kvifte Andresen. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er: Ida Lindtveit Røse (nestleder), Camilla Edi Hille, Gunnar Helge Wiik, Azhar Ul-Hassan og Benthe Biltvedt.

Se prosjektbeskrivelse

Møter

21. juni 2018

Referat

Vedlegg

Innkalling - politisk organisering

Vedlegg:

7. mai 2018

31. mai 2018

Felles kultur og identitet

Prosjektet skal utarbeide forslag til kommunevåpen (heraldikk) og andre symboler, og utarbeide forslag til aktiviteter og arenaer for å utvikle ny, felles kultur. Fellesnemnda har satt ned to politiske arbeidsgrupper:

  • Arbeidsgruppen som skal utrede og foreslå kommunevåpen og andre symboler ledes av Lars Roar Masdal. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er Ann Iren Brynhildsen (nestleder), Arvid Hærland, Marthe Arnesen Iversdatter, Per Eivind Jensen og Lin Groa Haugen. I mai ble det utlyst en konkurranse for nytt kommunevåpen.
  • Arbeidsgruppen som skal foreslå aktiviteter for å bygge felles kultur ledes av Hilde Irmelinn Sønnervig. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er Knut Oppegaard (nestleder), Mona Wiger, Tore Bernt Kristiansen, Mette Feie Haram og Håkon Gulbrandsen.

Prosjektbeskrivelse - Felles kultur og identitet

Kommunevalg 2019

I kommune- og fylkestingsvalget i 2019 blir kommunestyret for Nordre Follo valgt. Prosjektet skal planlegge, gjennomføre og evaluere valget. Fellesnemda velger valgstyre høsten 2018. 

Aktuell informasjon

Status juni 2018