Prosjektstab Nordre Follo

Prosjektstab Nordre Follo

Prosjektstaben bistår administrasjonssjefen i arbeidet med å etablere Nordre Follo kommune. Staben har en rådgivende funksjon. Staben har ansvar for koordinering av prosjektene, samt bistå disse med rapportering.

Staben bistår for øvrig med

  • kartleggings- og utredningskompetanse,
  • saksforberedende arbeid
  • planlegging og gjennomføring av arrangementer

 

 Prosjektstab for Nordre Follo består av følgende  personer:

Administrasjonssjef Nordre Follo kommune, Gro Herheim

 

Prosjektkoordinator, Ingvild Belck-Olsen

 

Prosjektrådgiver økonomi og analyse, Erlend Nordby

 

Prosjektrådgiver HR, Elin Voksøy

 

Prosjektrådgiver innovasjon og digitalisering, Ingvild Egin


Prosjektrådgiver organisasjon og jus, Monica Lysebo

 

Prosjektrådgiver kommunikasjon, Silje Stavik

 Det er egne prosjektledere for alle prosjekter med unntak av politiske prosjekter.

Prosjektstab for Nordre Follo kommune holder til på Prosjektkontor for Nordre Follo kommune i Kolben 4. etg. på Kolbotn.

Besøksadresse: Strandliveien 1.