Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg

Foreløpig partssammensatt utvalg (FPSU)

Foreløpig partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, i tråd med bestemmelsene i kommunelovens §25, arbeidsmiljøloven, inndelingslovens §26 og Hovedavtalen.

Oppgaver

Partssammensatt utvalg skal sørge for at prosessen frem til 01.01.20 skjer i samsvar med bestemmelsene i nevnte lov- og avtaleverk, som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget behandler derfor saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg uttalere seg blant annet i saker om overordnede personalpolitiske spørsmål og retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslutningen.

Medlemmer

Ski
Hanne Opdan leder (Ap)
Anne Kristine Linnestad (H)

1.    vara: Anders Graven (Sp)
2.    vara: Helge Bunæs (H)
3.    vara: Morten Ellingsen (Ap)

Oppegård
Thomas Sjøvold, nestleder (H)
Merete Bellingmo (Ap)

1.    vara: Kjell Pettersen (H)
2.    vara: Ida Lindtveit (Krf)
3.    vara: Bjørn G. Ganger (Ap)

Tillitsvalgte

  • Monica Skogbakken, Utdanningsforbundet Oppegård
  • Mona Bergersen, Fagforbundet Ski
  • Vara: Kersti Pape, Fagforbundet Oppegård
  • Vara: Eirik Sjøvold, Utdanningsforbundet Ski

Hovedvernombudene i Ski og Oppegård har møte- og talerett
Rådmennene i Ski og Oppegård har møte- og talerett.

Se møtekalender.