Representantene ble valgt på kommunestyremøter i Oppegård og Ski henholdsvis 19. og 21. juni 2017.

Medlemmer fra Ski

Fast medlem Varamedlem
1. Hanne Opdan, nestleder (Ap) 1. Camilla Edi Hille (V)
2. Morten Ellingsen (Ap) 2. Bård Hogstad (SV)
3. Anders Eidsvaag Graven (Sp) 3. Marthe Arnesen (MDG)
  4. Vetle Bo Saga (Ap)
  5. Tore B. Kristiansen (Rødt)
   
4. Anne Kristine Linnestad (H) 1. Karin Kværner (Frp)
5. Helge Bunæs (H) 2. Kurt Soltveit (Krf)
  3. J. Kristian Bjerke (H)
  4. Cecilie Pind (H)

Medlemmer fra Oppegård

Fast medlem Varamedlem
1. Thomas Sjøvold, leder (H) 1. Melissa Kristiansen (H)
2. Kjell G. Pettersen (H) 2. Benthe A. Biltvedt (H)
3. Ida Lindtveit Røse (Krf) 3. Ole Joveng (Uavh)
  4. Lars-Roar Masdal (H)
  5. Synnøve Kongsrud (H)
   
4. Merete Bellingmo (Ap) 1. Anne-Beth Skrede (Ap)
  2. Bjørn Gunnar Ganger (Ap)
   
5. Inger Johanne Bjørnstad (V) 1. Synnøve Kronen Snyen (SV)
  2. Hans Martin Enger (MDG)
  3. Jens Nordahl (MDG)

Oppgaver

  • Samordne kommunene frem til nytt felles kommunestyre er på plass
  • Forberede økonomiplan og budsjett for 2020
  • Behandle nye investeringer i perioden 2018 - 2020 før de vedtas i kommunene
  • Ansette en egen administrasjonssjef
  • Behandle alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen

Nemnda kan opprette et arbeidsutvalg.

Mer informasjon