Folkemøte med ordførerne

Begge kommuner inviterer til åpne høringsmøter om kommuneplanen til Nordre Follo kommune:

I Ski kommune:

  • Møt ordfører Hanne Opdan på Ski bibliotek på Ski storsenter, Åsenveien 6, tirsdag 8. januar kl. 19.00
  • Møt ordfører Hanne Opdan i Auditoriet på Haugjordet ungdomsskole, Vevelstadveien 25, torsdag 10. januar kl. 18.30
  • Møt ordfører Hanne Opdan på Skotbu skole og barnehage, Røysveien 2, tirsdag 15. januar kl. 18.30

I Oppegård kommune: 

  • Ordfører Thomas Sjøvold stiller på Grendehuset 14. november kl. 19.00-21.00.
  • Varaordfører Kjell G. Pettersen stiller torsdag 15. november kl. 19.00-21.00 på Oppegård kvalifiseringssenter. 

Møter om frivillighet

24. og 25. oktober ble det arrangert to møter med innbyggere i Oppegård og Ski kommune om frivillighet, kultur og medvirkning i den nye kommunen. Området Kultur og samskaping skal bidra til bedre samhandling og videreutvikle og styrke de gode lokalsamfunnene og lokaldemokratiet. Det betyr at innbyggerne får mulighet til å delta i og påvirke framtidige aktiviteter i kommunens regi. De ønsket å høre hva innbyggerne mener er nødvendig for at et nærmiljø skal utvikle seg til et levende lokalsamfunn med engasjerte innbyggere.

Folkemøte om utredning av grensejustering

Fylkesmannen inviterte til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski mandag 29. januar 2018. Møtet var på Nordbytunet ungdomsskole i Ås kommune.
Se Fylkesmannens nettside.

Informasjonsmøte for Gjestebudverter

I oktober 2017 ble innbyggere i Ski og Oppegård invitert til å bli Gjestebudvert i forbindelse med visjonsprosess for Nordre Follo kommune. Alle interesserte ble invitert til informasjonsmøte i Ski rådhus kommunestyresalen onsdag 11. oktober. Gjestebud er en metode utviklet fra Svelvik kommune som handler om at innbyggerne selv inviterer gjester hjem til seg for å diskutere ett eller flere tema kommunen ønsker innspill til. Opplegget er enkelt og engasjerende. Gjestebudvertene får tilsendt tre forslag til visjoner og slagord som gjestene skal diskutere ut fra noen hjelpespørsmål. I etterkant skal Gjestebudverten sende inn referat og svar på en oppgave.

Arbeidsverksted for barn og unge

I oktober møttes rundt 60 barn og unge fra Ski og Oppegård på Langhuset til arbeidsverksted om visjon for den nye kommunen. De inviterte var representanter fra barne- og ungdomsrådene i de to kommunene samt enkelte elevrådsrepresentanter.

Arbeidsverksted for næringslivet

Kommunene inviterte næringslivet og samarbeidspartnere invitert til arbeidsveksted på Rosenholm Campus i oktober. Tema var visjon for Nordre Follo kommune. For mer informasjon, kontakt Bjørnar Angell eller Anne Holten.