Partssammensatt utvalg skal sørge for at prosessen frem til 1. janauar 2020 skjer i samsvar med bestemmelsene i lov- og avtaleverk som regulerer forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget behandler derfor saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg uttalere seg blant annet i saker om overordnede personalpolitiske spørsmål og retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslutningen.

Medlemmer fra Oppegård

Thomas Sjøvold, leder 2018, nestleder 2019 (H)
Merete Bellingmo (Ap)

1.    vara: Kjell Pettersen (H)
2.    vara: Ida Lindtveit Røse (Krf)
3.    vara: Inger Johanne Bjørnstad (V) 

Medlemmer fra Ski

Hanne Opdan, nestleder 2018, leder 2019 (Ap)
Helge Bunæs (H)

1.    vara: Anders Eidsvaag Graven (SP)
2.    vara: Anne Kristine Linnestad (H) 
3.    vara: Morten Ellingsen (Ap) 

Tillitsvalgte

  • Monica Skogbakken, Oppegård
  • Anita Lorentzen, Ski
  • Vara: Kersti Pape, Oppegård
  • Vara: Eirik Sjøvold, Ski
  • Rådmenn og hvedvernombud i Ski og Oppegård har møte- og talerett.

Reglement for partssammensatt utvalg