I Oppegård og Ski er det flere enn 550 veinavn i bruk i dag. Noen av dem finnes i begge kommuner og fra 1.1.2020 må alle veier ha unike navn. Dette er viktig for å unngå misforståelser, spesielt for utrykningskjøretøy.

Vi har bedt innbyggerne i Oppegård og Ski kommune om å sende inn forslag til nye veinavn. Det har vært stort engasjement og vi er takknemlige for alle forslag som har blitt sendt inn.

Nå starter høringsperioden

Administrasjonen i Oppegård og Ski kommune har sammen med historielagene gjort en vurdering av navneforslagene som har kommet inn til hver enkelt vei. Basert på dette har vi kommet fram til forslag til nye veinavn. Forslagene til nye veinavn blir nå lagt ut på høring i to måneder. Alle er velkomne til å uttale seg om både forslag og begrunnelser.

Se listen med forslagene som nå er ute på høring.

Frist for å komme med høringsuttalelse er 1. mai 2019. Din høringsuttalelse kan du registrere på følgende sider: 
For Oppegård kommune.
For Ski kommune

Videre saksbehandling

Forslagene er også sendt til Stedsnavntjenesten som vil gi sin anbefaling om skrivemåten og kommentar til valg av veinavn.

Vi tar sikte på at fellesnemnda fatter rådgivende vedtak om hva som blir de nye veinavnene før sommeren. De endelige veinavnene vedtas av konstituert kommunestyre for Nordre Follo høsten 2019.