Kommunestyret for Nordre Follo skal velges i høst. Samtidig skal det velges medlemmer til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Du kan sjekke om du feilaktig er satt opp på en liste til valget i Nordre Follo. Ønsker du ikke å stå på listen kan du sende melding til Valgstyret i Nordre Follo innen 23. april 2019.

Her kan du se listeforslagene til valget i Nordre Follo:

Listeforslag til offentlig ettersyn