Barnehagen ligger ved siden av Trollåsen senter og har flott, variert uteområde. Det er kort vei til Hvervenbukta, Kolbotn sentrum og flere fine skogsområder. Vi benytter nærmiljøet og skogsområdene til ukentlige turer.

Slik jobber vi

Leken har en sentral plass i barnehagen og er barnas viktigste læringsarena. Vi bidrar til at barna opplever glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. Barnehagen legger stor vekt på at barn skal oppleve vennskap og utvikle god selvfølelse. Vi er også opptatt av livsmestring og helse. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser eller mobbing.

I årsplanen kan du lese mer om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.  

Foreldreundersøkelsen

Oversikten viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.    

Svarprosenten i 2018 var 71,43 %.

 • Ute og innemiljø 3,4
 • Relasjon mellom barn og voksen 4,4
 • Barnets trivsel 4,5
 • Informasjon 4,0
 • Barnets utvikling 4,3
 • Medvirkning 3,9
 • Henting og levering 4,3
 • Total tilfredshet 4,2    

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: 07.15–17.00. 
 • Lørdag–søndag: Stengt.  

Se Ferie og fridager.    

Kontakt avdelingene  

Barnehagens leder
John Børresen
Telefon 66 81 92 01/45 63 64 18  

Bamsebo (1-3 år)
Telefon 47 78 57 42

Revehiet (3-5 år)
Telefon 40 61 72 30    

Mer om barnehagene i nordre Follo

Her finner du oss

Trolldalen barnehage, avd. Trollåsen

Besøksadresse:

Trollåsveien 19
1414 Trollåsen

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Kollbotn
 • Avdelinger: 2
 • Antall godkjente plasser: 30
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
John Børresen
Telefon 66 81 92 01/45 63 64 18  

Besøksadresse
Trollåsveien 19, 1414 Trollåsen  

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass

Her finner du oss

Trolldalen barnehage, avd. Trollåsen

Besøksadresse:

Trollåsveien 19
1414 Trollåsen