Barnehagen ligger sentralt i et boligområde med et fint uteområde med Vassbonn skole som nærmeste nabo. Vi har kort vei til Toneskogen og andre populære skogsområder. Det er også gangavstand til Kolbotn sentrum. Vi benytter nærmiljøet og skogsområdene til ukentlige turer.

Slik jobber vi

Leken har en sentral plass i barnehagen og er barnas viktigste læringsarena. Vi bidrar til at barna opplever glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.  

Barnehagen legger stor vekt på at barn skal oppleve vennskap og utvikle god selvfølelse. Vi er også opptatt av livsmestring og helse.  Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser eller mobbing.

I årsplanen kan du lese mer om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Foreldreundersøkelsen

Oversikten viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.    

Svarprosent i 2018 var 89,36 %

 • Ute og innemiljø 4,0
 • Relasjon mellom barn og voksen 4,5
 • Barnets trivsel 4,7
 • Informasjon 4,3
 • Barnets utvikling 4,5
 • Medvirkning 4,3
 • Henting og levering 4,3
 • Total tilfredshet 4,4    

Pris

Se priser og betaling i barnehage.

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: 07.15-17.00. 
 • Lørdag–søndag: Stengt.    

Se også Ferie og fridager.    

Kontakt avdelingene  

Barnehagens leder
John Børresen 
Telefon 66 81 99 40/456 36 418  

Grønn (1-3 år)
Telefon 47 78 57 51 

Gul (3-5 år)
Telefon 47 78 57 85 

Rød (3-5 år)
Telefon 47 78 58 07      

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Trolldalen barnehage, avd. Vassbonn

Besøksadresse:

Tømmerfaret 16
1414 Trollåsen

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Kolbotn
 • Avdelinger: 3
 • antall godkjente plasser: 48
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

virksomhetsleder:
John Børresen
Telefon 66 81 99 40/456 36 418  

Besøksadresse
Tømmerfaret 16, 1414 Trollåsen  

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass

Her finner du oss

Trolldalen barnehage, avd. Vassbonn

Besøksadresse:

Tømmerfaret 16
1414 Trollåsen