Barnehagen ligger i hyggelige omgivelser sentralt på Langhus.

Om barnehagen

Barnehagen er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest mulig utvikling, la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene.

Kontakt oss

Vevelstadsaga barnehage
Telefon 99 28 92 99 

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Vevelstadsaga barnehage

Besøksadresse:

Gamle Vevelstadvei 23
1405 Langhus

Telefon: 99 28 92 99

Fakta om barnehagen

  • Privat barnehage 
  • Område: Langhus
  • Antall godkjente plasser: 69
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Vevelstadsaga barnehage
Telefon 99 28 92 99 

Besøks- og postadresse  
Gamle Vevelstadvei 23, 1405 Langhus

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Vevelstadsaga barnehage

Besøksadresse:

Gamle Vevelstadvei 23
1405 Langhus

Telefon: 99 28 92 99