Barnehagen ligger på Tårnåsen. Nærmiljøet er preget av boligfelt med flere lekeplasser vi besøker og skogen ved Grønliåsen. Det er heller ikke langt til biblioteket på Kolbotn.

Slik jobber vi

Vi ønsker at hvert enkelt barn skal bli trygge, selvstendige individer med et positivt selvbilde og respekt, medfølelse og innlevelse i andre. De voksne i barnehagen er viktige rollemodeller. Vi vil jobbe for å skape et godt og inkluderende miljø hvor hvert enkelt barns uttrykk blir tatt på alvor. Vi vil vise raushet og omtanke og hjelpe og oppmuntre barna til positive samhandlingsmønstre.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.


Årsplan

Foreldreundersøkelsen

Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Svarprosent 2018 var 90,9 %.

 • Ute og innemiljø 4,0
 • Barnets utvikling 4,5
 • Informasjon 4,0
 • Barnets trivsel 4,7
 • Total tilfredshet 4,3

Pris

Se informasjon om priser og betaling for barnehageplass.

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00
 • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder
Trine Busch 
Telefon 66 81 99 01

Kornmo
Telefon 66 81 99 03

Gjende
Telefon 66 81 99 04

Pepita
Telefon 66 81 99 05

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her holder vi til

Augestad barnehage, avdeling Øståsen

Besøksadresse:

Kornmoveien 18
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 99 01

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage
 • Område: Tårnåsen/Sofiemyr
 • Avdelinger: 3
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Trine Busch
Telefon 66 81 99 01

Besøksadresse
Kornmoveien 18, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 510, 1411 Kolbotn 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass

Her holder vi til

Augestad barnehage, avdeling Øståsen

Besøksadresse:

Kornmoveien 18
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 99 01