Sofiemyråsen barnehage
Sofiemyråsen barnehage
Barnehagen er en privat, foreldreeid barnehage, som holder til innerst i Tømteveien. Vi har et variert nærområde med fine skogs- og turområder, idrettsbaner, buss, skoler og butikker.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er Stort og smått har det godt.

Både barn og voksne må trives for å ha en god hverdag og et godt leke- og læringsmiljø. Leken  gjennomsyrer både planer og hverdagen i  barnehagen. Dette er barnas sosiale verden, hvor de prøver ut sine ferdigheter og utvikler seg. Vi mener at gode voksne er den viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen, og at det er i møte mellom mennesker de gode øyeblikkene oppstår. Voksenrollen og relasjonen mellom voksen og barn er derfor viktig for oss. Vi er også glad i å være ute og er på tur hver uke.

Foreldreeid barnehage

Barnehagen er foreldreeid og driftes som et samvirkeforetak. Foreldrene har et eierstyre, som samarbeider tett med barnehagens personale. Vi prioriterer søsken når vi tar inn nye barn. Se barnehagens nettside. Her finner du også årsplanen, hvor du kan lese mer om våre mål, satsningsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Sofiemyråsen barnehage sin nettside

Pris

Barnehagen har samme maksimalpris for heldagsplass som kommunale barnehager. Se priser og betaling i barnehage.

Barnehagens eier fastsetter kostpriser. Ta kontakt med leder i barnehagen.   

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.00-17.00. 
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Julen: Barnehagen er stengt jul- og nyttårsaften. Åpningstid i romjulen er kl. 08.00-16.00.  

Påsken: Åpningstid mandag og tirsdag i påskeuken er kl. 08.00-16.00. Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag. 

Sommerferien: Barnehagen er stengt i uke 28 og 29.  

For planleggingsdager prøver vi å følge kommunen.
Se Ferie og fridager. 

Kontakt avdelingene 

Barnehagens leder
Ellen Eike 
Telefon 66 82 16 80  

Klatremus (0-2 år)  
Telefon 66 82 16 31  

Brumlemann (0-2 år)
Telefon 66 82 16 81

Bamsefar (3-6 år)
Telefon 66 82 16 32  

Mikkel rev (3-6 år)
Telefon 66 82 16 33       

Følg oss i sosiale medier

Les mer 

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Sofiemyråsen barnehage

Besøksadresse:

Tømteveien 21
1412 Sofiemyr

Telefon: 66 82 16 80

Fakta om barnehagen

  • Privat/foreldreeid barnehage 
  • Område: Tårnåsen/Sofiemyr 
  • Avdelinger: 4
  • Antall godjente plasser: 59
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Styrer
Ellen Eike
Telefon 66 82 16 80  

Besøks- og postadresse
Tømteveien 21, 1412 Sofiemyr 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.00-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Sofiemyråsen barnehage

Besøksadresse:

Tømteveien 21
1412 Sofiemyr

Telefon: 66 82 16 80