Kolbotn skole og flerbrukshall

Planlegging
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kolbotn barneskole er utvidet fra en 2,5-parallell til en 4-parallell med kapasitet for 784 elever, i alt 28 klasserom. Det er også bygget en standard flerbrukshall som kan deles opp i tre delområder ved hjelp av skillevegger (heisbare). Flerbrukshallen skal benyttes av både skolen, idretten og frivilligheten.

Prosjektbeskrivelse

Illustrasjonen nedenfor gir et innblikk i en varierende bygningsmasse med alt fra bygninger fra 1922, med vernestatus på fasader og tak, til 97-bygget som ble satt opp i forbindelse med 6-årsreformen, til de to nye byggene i nord.  

Nybyggene er plassert som de er for fortsatt å ha en åpen akse fra starten av Skolebakken i syd, opp alleen til skoleplassen og videre mellom de to nybyggene inn til Fjellveien i nord.

Byggearbeidene med Kolbotn skole startet opp i juni 2019 og ble overlevert fra totalentreprenøren AF Bygg Østfold 27. oktober 2021. Elevene ved skolen flyttet påsken 2019 ut til en ny modulskole på Solkollen slik at prosjektet kunne gjennomføres uten skole i drift. 

Aktuelt nå

Midlertidige Kolbotn skole i Solkollen er i gang med demontering. Arbeidet med demontering innvendig er allerede i gang, og målet å blir ferdig med fjerning av modulene i løpet av første ukene i februar. Så fort modulene er fjernet skal det settes i gang med detaljert planlegging av tilbakeføring av tomten. Tomten skal tilbakeføres til opprinnelig stand, og oppgradert lekeplass i syd skal beholdes og drives videre av kommunen.

Mandag 15. november klokken 09:00 åpnet skolen med taler og musikkorps og lærere og elever kunne finne sine klasserom og arbeidsrom. Dette ble en stor dag for oss alle. Å stå høyt i etasjene i mellombygget og se alle elevene ute på lekeplassene i storefri ble en sterk opplevelse for oss som har hatt prosjektet som «vår baby» de siste årene. Skolen skal gå seg til noe før idretten slippes til i flerbrukshallen på nyåret.

Prosjektet ble overlevert fra AF Gruppen Østfold til NFK v/ prosjektledelsen 27. oktober. Ferdigattest ble gitt samme dag. Prøvedriftsperioden startet da, og vil gå i ett år. Uteanlegget har en skjøtselsavtale på 3 år. Plantefeltene vil bli inngjerdet og slik være beskyttet de første årene. Utstyrsprosjektet med anskaffelse av alt løst inventar, møbler etc. har gått etter planen, og flytting fra Solkollen til ny skole på Kolbotn har også gått greit.

Økonomi

Økonomien i prosjektet har vært utfordrende da en tredjedel av prosjektet inneholder rehabilitering av 100 år gamle teglsteinsbygninger. Prosjektet har vært lojale mot det budsjettet som ble vedtatt i februar 2020 på MNOK 532. Avsatte reserver har vært tilfredsstillende for å avslutte prosjektet. Utstyrsprosjektets ramme på MNOK 35 brutto er redusert med MNOK 10 og har vært tilstrekkelig.

En skole for fremtiden

Det kvalitative ambisjonsnivået ble lagt i forprosjektet som ble vedtatt i september 2018. Intensjonen har blant annet vært å bygge en barneskole for fremtiden med robuste løsninger. Intensjonen har også vært å bygge et uteanlegg som skal kunne brukes av skolen, idretten, SFO og allmennheten. Det mener vi at prosjektet har ivaretatt. Arealutnyttelsen er god, med blant annet å ha valgt gulvvarme for å unngå store radiatorer i rom mot yttervegg i teglsteinsbygningene. I byggene er det god håndverksmessig utførelse på både de nye og de 100 år gamle byggene. Vernede fasader er godt ivaretatt. Tetthetsmålinger på de nye byggene har gitt svært gode resultater.

Kunst

Kunsten skaper spenning i arealene og er en del av undervisningen for enkelte fag. Kunstprosjektets leverandører er kunstnerne Signe Solberg, Reidun Falk og Lisa Aisato og Johannes Vemren Rygh.

Politisk behandling

Prosjektet ble igangsatt etter de vedtakene som ble fattet i 2018.

Ved byggestart i 2019 kom det fram betydelige endrede forutsetninger i rammevilkårene og tilstanden til de vernede bygningene. Av den grunn ble det gjennomført et «revidert forprosjekt» av de gamle byggene, levert 5. desember 2019. Rapporten ble grunnlag for politisk behandling, fremlagt i tre alternativer, hvor alternativ A var full rehabilitering av alle de gamle byggene til tiltenkte funksjonsarealer.

Utvalg for oppvekst idrett og kultur 3. februar anbefalte alternativ A. 6. februar anbefalte formannskapet overfor kommunestyre å gå for full utbygging i henhold til alternativ A, med krav om betydelig tilleggsbevilgning. 

Kommunestyremøtet vedtok alternativ A i kommunestyremøtet 12. februar 2020.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder i Nordre Follo kommune
Per Magne Betten 
Telefon 92 08 27 03

Hovedbyggeleder/nabokontakt
Tove Baret Gran  
Telefon 482 21 201   

Sist endret: 11.01.2022