Kolbotn skole og flerbrukshall

Kort fortalt

  • Kolbotn barneskole er under utvidelse fra en 2,5-parallell til en 4-parallell med kapasitet for 784 elever, i alt 28 klasserom.
  • I dag har skolen cirka 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole.
  • Det bygges også en standard flerbrukshall som kan deles opp i tre delområder ved hjelp av skillevegger (heisbare). Flerbrukshallen skal benyttes av både skolen, idretten og frivilligheten.

Prosjektbeskrivelse

Illustrasjonen nedenfor gir et innblikk i en varierende bygningsmasse med alt fra bygninger fra 1922, med vernestatus på fasader og tak, til 97-bygget som ble satt opp i forbindelse med 6-årsreformen, til de to nye byggene i nord.   Plassering av nybyggene er blant annet med bakgrunn i fortsatt å ha en åpen akse fra starten av Skolebakken i syd, opp alleen til skoleplassen og videre mellom de to nybyggene inn til Fjellveien i nord.

Byggearbeidene med Kolbotn skole startet opp i juni 2019 og er planlagt ferdig høsten 2021. Elevene ved skolen flyttet påsken 2019 ut til en ny modulskole på Solkollen som gjør at prosjektet kan gjennomføres uten skole i drift. 

AF Bygg Østfold er totalentreprenør for prosjektet.

Aktuelt november 2020

Arbeidet med å fylle tilbake mellom flerbrukshallbygget og fjellveggen i vest, og inn mot Fjellveien i nord er ferdig. Vi er i sluttfasen på taktekking av flerbrukshallbygget, mens nybyggene er i tett-bygg-fase. På administrasjonsbygget har vi satt opp de fleste innvendige vegger og holder på med flytsparkling over gullvarmerør. Vinduer er montert, men vi venter med de store glassfeltene.    

Rehabilitering av fasadene på hovedbygget fra 1922 er avsluttet og nå holder vi på med å montere nye vinduer. Stillasene blir tatt ned i januar/februar. For å kunne rive de gamle bærende teglveggene i hovedbygget har vi montert stålkonstruksjoner og avstivet og forsterket etasjeskillene. Vi har startet arbeidene med å få etasjeskillene innenfor kravene til trinnlyd, brann og underlag for gulvvarme i toppetasjen.  

Gymbygget, også fra 1922, har fått nye takkonstruksjoner og taktekking. Stillas, såkalt «tak over tak», blir tatt ned i januar/februar. Arbeidet med rominndelingen for tresløyd, keramikk, tegning/forming og en del møterom/grupperom og lager har kommet langt. Vi gleder oss til å se resultatet av rehabiliteringen av vernede tak og fasader på de to byggene. Blant annet er vinduene som skiftes ut tilbakeført til opprinnelig design i 1922.

I 97-bygget er vi godt i gang med maling og belegg, og har startet med å montere  skolekjøkkenet. I øverste etasje i 97-bygget er vi i sluttfasen med innredning. Her har det blitt noen spesielle og flotte rom under det buete taket. Rommene skal blant annet brukes til naturfagundervisning og møterom til elevrådet.  

Vi har planlagt en del utomhusarbeider før vinteren, men det meste av landskapsarbeidene vil foregå våren og sommeren 2021. Arbeidet med infrastruktur som vann, avløp, fjernvarme og elkraft er i rute.   

Tidspunkt for drift og støy

Vanlig drift på byggeplassen skjer mellom kl. 07.00 og 19.00 på hverdager. Støyende arbeider som grunnarbeider vil foregå mellom kl. 08.00 og 17.00. Det kan også  forekomme aktivitet på byggeplassen på lørdager fra kl. 08.00 til 17.00.

Politisk behandling

Prosjektet ble igangsatt etter de vedtakene som ble fattet i 2018.

Ved byggestart i 2019 kom det fram betydelige endrede forutsetninger i rammevilkårene og tilstanden til de vernede bygningene. Av den grunn ble det gjennomført et «revidert forprosjekt» av de gamle byggene, levert 5. desember 2019. Rapporten ble grunnlag for politisk behandling, fremlagt i tre alternativer, hvor alternativ A var full rehabilitering av alle de gamle byggene til tiltenkte funksjonsarealer.

Utvalg for oppvekst idrett og kultur 3. februar anbefalte alternativ A. 6. februar anbefalte formannskapet overfor kommunestyre å gå for full utbygging i henhold til alternativ A, med krav om betydelig tilleggsbevilgning. 

Kommunestyremøtet vedtok alternativ A i kommunestyremøtet 12. februar 2020.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder i Nordre Follo kommune
Per Magne Betten 
Telefon 92 08 27 03

Hovedbyggeleder/nabokontakt
Tove Baret Gran  
Telefon 482 21 201