Ski turnhall

Planlegging
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Kommunen har bygget ny basishall for turn vest for Skihallen i Ski idrettspark. Turnhallen sto ferdig i desember 2020.

Prosjektbeskrivelse

Den nye basishallen for turn vest for Skihallen i Ski idrettspark består av to etasjer, og inneholder basishall (25 x 45 m), tribuner, galleri, aktivitetssal, lagre, garderober, foajé, kioskfasiliteter, klubblokale og kontorer. Bygget fremstår som et stort og homogent volum, og ligger delvis under terreng. Samlet areal (BTA) er ca. 2500 m², fotavtrykket ca. 2000 m².

Aktuelt

Turnhallen sto ferdig i desember 2020. På grunn av koronarestriksjoner blir den tatt i bruk først i 2021.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Inger Lise Løvaas Løken
Mobil: 91 19 52 66

Entreprenør: Betonmast Østfold AS  

Sist endret: 17.12.2020