Nordre Follo kommune vil ha et befolkningsgrunnlag og en faglig kompetanse som tilsier at vi kan tilby flere tjenester i egen regi.  Det er også et mål at Nordre Follo kommune skal utøve godt eierskap og ha god styring i de samarbeidene den nye kommunen skal delta i fra 2020. Vi jobber derfor med å gjennomgå alle selskaper og samarbeid som Oppegård og Ski kommuner deltar i.

Arbeidet er organisert i prosjektet Eierskap og interkommunalt samarbeid med Tove Næs som prosjektleder. I tillegg deltar juridisk spesialrådgiver Cathrine Holm (Ski kommune) og økonomirådgiver Oddveig Hallingstad Trovik (Oppegård) i arbeidet.

Det er Fellesnemnda som har ansvar for prosessen. De skal avgjøre hvilke samarbeid som skal fortsette i den nye kommunen.

Aktuell informasjon