Arbeidsutvalget består av leder og nestleder i Fellesnemnda.

Medlemmer

Ski kommune
Hanne Opdan (Ap) leder 2018, nestleder 2019

Oppegård kommune
Thomas Sjøvold (H) nestleder 2018, leder 2019