Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling i Nordre Follo kommune (pdf)

Notatet inngår som en del av arbeidet med behovsanalyser for Nordre Follo kommune og omtaler faktorer som kan påvirke befolkningsutviklingen frem mot 2040. Det skisseres også noen mulige strategiske valg for utviklingen av kommunen. 

Det bygger på tall fra Kommunens plan- og analysesystem (Kompas) og Statistisk sentralbyrå (SSB).